Fastighetsföreningar Osoitteenmuutos In English Intra
Etusivu Jäseneksi Taloyhtiöille Vuokrataloille Vuokranantajille

Asumiskustannuksista päätetään kunnissa
12.6.2012

Asumiskustannukset 2012 -tutkimus
Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton asunto- ja talouspoliittiset kommentit

Lainan määrän rajaaminen nostaa kynnystä omaan asuntoon

Kotitalouksien velkaantuminen on kevään aikana noussut asuntomarkkinoiden kestoaiheeksi. Huoli kotitalouksien velkaantumiskehityksestä on johtanut tilanteeseen, jossa velkojen suhdetta ostettavan asunnon arvoon ollaan rajoittamassa. Vaikka luototusasteen ylärajan voimaantulolla olisi myönteisiä vaikutuksia makrotalouden vakauden kannalta, on sillä myös kielteisiä vaikutuksia erityisesti asuntomarkkinoille tulevan uuden sukupolven kannalta.

PTT:n tutkimuksen mukaan omaan asuntoon mielivän, vuokralla asuvan on säästettävä omarahoitusosuus, mikä ei pääkaupunkiseudulla ole onnistunut viime vuosien aikana asuntojen huikeasta hintakehityksestä johtuen. Omarahoitusosuuden määrä on noussut asuntojen hintojen nousun mukana.

Poliittiset päätökset lisäävät vuokra-asumisen kysyntää, mutta vain vähän tarjontaa

Suomen hallitus on EU:n ja kansainvälisten järjestöjen kannustamana toteuttamassa useita asuntopoliittisia toimenpiteitä lähivuosina. Näistä mainittakoon asuntoluottojen verovähennyskelpoisuuden leikkaaminen ja kotitalousvähennyksen leikkaaminen. Lisäksi on pohdittu asuntoluottojen enimmäismäärän rajaamista. Myös varainsiirtoveron korottaminen ja veropohjan laajentaminen ovat valmistelun alla.

Nämä toimenpiteet vähentävät omistusasunnon suhteellista houkuttelevuutta ja lisäävät lyhyellä aikavälillä vuokra-asuntojen kysyntää ja sitä kautta mitä todennäköisimmin vuokria. Sen sijaan vuokra-asuntojen tarjonta ei välttämättä reagoi nopeasti vuokrien nousuun. Vuokra-asuntojen tarjontaa lisäävistä toimenpiteistä on päätetty varsin vähän tai niiden vaikutusviiveet ovat pitkiä.

- Näin ollen makrovakauden nimissä ja asuntojen hintojen nousua hillitsemään tarkoitettujen toimenpiteiden seuraukset ovat pahimmillaan asuntomarkkinoiden tasapainon häiriintyminen ja markkinavaihtelujen lisääntyminen, toteaa pääekonomisti Jukka Kero Kiinteistöliitosta.

Asumiskustannuksiin vaikutetaan kunnissa - kiristyvä asumisen verottaminen vähentäisi ostovoimaa ja lisäisi korjausvelkaa

Kiinteistöliitto ja Omakotiliitto muistuttavat, että iso osa asumiseen liittyvistä kustannuksista päätetään kunnissa - virkamiesten ja luottamushenkilöiden sekä kunnallisesti omistettujen organisaatioiden voimin. PTT:n tutkimuksen perusteella asumiseen vaikuttavien käyttömenojen erot ovat hurjia juuri kunnallisesti päätettyjen tariffien ja hintojen seurauksena.

Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen painottaa, että kuntien talouden tasapainottamispyrkimyksissä ehdotetut asumiseen koskevien verojen korottaminen merkitsee suoraan ostovoiman vähenemistä ja korjausvelan lisääntymistä suomalaisten suurimmassa omaisuuserässä, asunnoissa. Ne johtavat myös energiatehokkuutta parantavien korjausten lykkäämiseen hamaan tulevaisuuteen.

Kunnallisvaaliehdokkailta syytä pyytää näkemystä myös asumismenoista

Suurin osa suomalaisista asuu omistusasunnoissa. Monille omakotiasuminen on kuitenkin jo nyt hyvin kallista. Asumisen verotus ja kunnalliset maksut ovat nousseet voimakkaasti. Kuitenkaan kunnallisia maksuja ja niiden kokonaisvaikutusta asumiseen ei ole viimeaikoina juuri tutkittu.

Siksi Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton PTT:ltä tilaama tutkimus on ainutlaatuinen. Se kuvaa tapauskohtaisesti asumiskuluja kuntakohtaisesti. Tänään tiistaina julkaistussa tutkimuksessa kuntakohtaiset erot ovat suuria. Voidaan kysyä, kuinka hyvin kokonaisuuden hallinnassa on onnistuttu, korostaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Juhani Nenonen.

Vaikka tontti löytyisi, ja rakentamiseenkin olisi haluja, kaatuu monen rakennushalu asumiskustannusten kalleuteen ja verojen sekä veroluontoisten maksujen jatkuvaan nousuun. Tässä olisi päättäjillä sekä kunnissa että valtion tasolla kovasti tekemistä, sanoo toiminnanjohtaja Juhani Nenonen Suomen Omakotiliitosta.

- Kiinteistövero, joka koskee kaikkia asumismuotoja, on noussut yli kolminkertaiseksi 1990-luvun alusta lukien, kertoo Nenonen. - Myös varainsiirtoveron kohtuullistamista pitää harkita, ettei asunnon hankkiminen olisi niin kallista, huomauttaa Nenonen.

Kiinteistövero, energiavero, jätemaksu, vesimaksu, liittymämaksut ...

- Lokakuussa järjestettävissä kuntavaaleissa kannattaa tutustua ehdokkaiden vaaliteemoihin ja kysellä, mitä mieltä he ovat asumisesta. Asumisen verotus ja kunnalliset maksut ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti, sanoo toiminnanjohtaja Juhani Nenonen Omakotiliitosta.

Lisätietoja: Suomen Kiinteistöliitto: toimitusjohtaja Harri Hiltunen puh. 050 551 1295, harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fi, pääekonomisti Jukka Kero, puh. 050 548 0231, jukka.kero@kiinteistoliitto.fi

Suomen Omakotiliitto: toiminnanjohtaja Juhani Nenonen, puh. 3710041 461 6261, juhani.nenonen@omakotiliitto.fi

Tutkimuksen tulokset graafeina: Asumisen kustannukset.pdf

Logot2

Timo Tossavainen.jpg

Kiinteistolehti_logo_pieni_nega.png

Kiinko_pieni_185x43.gif

Kiinteistöalan Kustannus Oy

ktilogo_pieni.pngTilaajavastuu