Osoitteenmuutos Plaza
Etusivu Jäseneksi Taloyhtiöille Vuokrataloille Vuokranantajille Medialle
Etusivu > Ajankohtaista

Pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntöehdotus lakivaliokunnan käsittelyssä

Eduskunnan lakivaliokunnassa käsiteltiin 10.4.2014 jälleen pysäköinninvalvontaa koskevaa lainsäädäntöehdotusta. Lakivaliokunnassa kuultiin mm. presidentti Pauliine Koskeloa (KKO), lainsäädäntöjohtaja Sami Mannista (oikeusministeriö), lakimies Sampsa Matilaista (Kuntaliitto). Myös Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli oli kuultavana käsittelyssä. Lakiehdotuksen mukaan kunnallinen pysäköinninvalvoja tai poliisi voisi käyttää yksityisten alueiden pysäköinninvalvonnassa apuna luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on pysäköinninvalvontalupa. Avustamiseen vaadittaisiin sekä viranomaisen antama valtuutus että alueen omistajan tai haltijan suostumus. Lakiehdotuksen mukaisen avustajan tehtävänä olisi tehdä kunnalle tai poliisille esityksiä seuraamuksen määräämiseksi havaituista pysäköintivirheistä. Varsinaisen ratkaisuharkinnan suorittaisi kuitenkin viranomainen. Yksityisten toimijoiden esityksestä määrätyt pysäköintivirhemaksut saisi valtio tai kunta. Pysäköinninvalvonnasta maksettavasta korvauksesta voitaisiin sopia muun muassa avustajan sekä kunnan tai poliisin kesken.

Perustuslakivaliokunta linjasi edellisellä vaalikaudella, että muilla kuin viranomaisilla ei ole oikeutta sakottaa virheellisestä pysäköinnistä. Nyt käsittelyssä olevan lainsäädäntöehdotuksen yhteydessä perustuslakivaliokunta päätyi toiseen tulkintaan. Perustuslakivaliokunta linjasikin syksyllä 2013, että eduskunnan käsittelyssä oleva lainsäädäntöehdotus ei estä kiinteistönomistajaa sopimasta kiinteistön käyttöön, kuten pysäköintiin liittyvistä ehdoista. Perustuslakivaliokunnan mukaan sopia voidaan myös sopimusrikkomuksesta aiheutuvista seuraamuksista. Perustuslakivaliokunta asettui siten tukemaan korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä (KKO 2010:23).

Kiinteistöliitto korosti lakivaliokuntakuulemisen yhteydessä, että toimiva ja tehokas pysäköinninvalvonta on yksityisillä alueilla kriittistä. Kiinteistönomistaja vastaa kiinteistön turvallisuudesta ja siitä, että pelastustiet pidetään esteettöminä. Kiinteistönomistaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen kiinteistön turvallisuuspuutteista aiheutuvista vahingoista. Kiinteistönpitoon liittyy myös riski yhtiön johdon henkilökohtaisesta rangaistusvastuusta. Kiinteistöliiton mukaan merkitystä ei varsinaisesti ole sillä, tapahtuuko pysäköinninvalvonta viranomaisten toimesta ja/tai sopimusperusteisen valvontatoiminnan kautta. Pääasia on, että kiinteistönomistajan käytössä on tehokas järjestelmä, jonka kustannukset katetaan lähtökohtaisesti pysäköintivirhemaksuilla tai valvontamaksuilla. Sopimusperusteisen valvontakäytännön osalta Kiinteistöliitto pitää tärkeänä sitä, että toimintaa ja toimijoita säänneltäisiin pääosin vastaavasti kuin nyt käsittelyssä olevan lainsäädäntöehdotuksen kattamia toimijoita.

Kiinteistöliitto seuraa asian käsittelyä. Lisätietoja antaa päälakimies Jenni Hupli, 09 1667 6761 (vaihde).

Taloyhtio.netTaloyhtiösivutKiinteistölehtiKiinkoEuropean Property FederationKiinteistöalan Kustannus OyTalokeskustampuuri_s1.gifKTI