Osoitteenmuutos Plaza
Etusivu Jäseneksi Taloyhtiöille Vuokrataloille Vuokranantajille Medialle
Etusivu > Ajankohtaista

Vm julkaisi esiselvityksen kiinteistöjen arvostamisperusteiden kehittämisestä

Valtiovarainministeriö julkaisi huhtikuun alkupuolella Maanmittauslaitoksella toteutetun esiselvityksen kiinteistöjen arvostamisperusteiden kehittämistarpeista. Tarkoituksena on tarkastella, miten tasapuolisesti nykyinen arvostamisjärjestelmä jakaa verorasituksen eri kiinteistöjen kesken. Tasapuolisuuden mittarina käytetään verotusarvojen suhdetta käypiin arvoihin ("suhteellinen verotusarvo"). Lisäksi selvityksessä tarkastellaan maksettujen kiinteistöverojen suhdetta kiinteistöjen kauppahintoihin ("efektiivinen veroaste").

Tietolähteenä on käytetty Verohallinnon vuoden 2010 kiinteistöverotuksen tietoja ja varainsiirtoverotuksen tietoja as-oy-muotoisten kohteiden kaupoista 1987 - 2011 ja Maanmittauslaitoksen kiinteistökaupparekisterin (KHR) tiedoista 1985 - 2011.
Esiselvityksen tulosten mukaan verotusarvot ovat varsin matalat maksettuihin kauppahintoihin verrattuna. Kuntien välillä sekä kuntien sisällä eri alueiden välinen suhteellinen verotusarvo ja efektiivinen veroaste vaihtelevat suuresti. Raportin laatijan mukaan yhdenvertaisuus ei läheskään aina toteudu kiinteistöverotuksessa.

Esiselvityksessä suositellaan rakennusten arvostamisperusteiden yksinkertaistamista ja maapohjan arvostamisen perusteena olevien hintavyöhykkeiden tasopäivitystä ja vyöhykkeiden suhteellisten hintaerojen tarkistamista. Maapohjan arvioinnin tueksi suositellaan käyttämään asuntokauppatietoja, jos tonttikauppoja alueella ei ole tehty riittävän paljon.

Kiinteistöliitto tarkastelee esiselvitystä taloyhtiöiden kannalta. Kannanottoja asiaan liittyen tullaan valmistelemaan muiden muassa 23.4. kokoontuvan Veroasioiden toimikunnan kokouksessa. Kiinteistöliitto kiinnittää kiinteistöverotuksen arviointia tehdessään huomiota verotuksen kokonaisuuteen. Tasapuolisuuspyrkimys on sinänsä paikallaan, mutta mahdollisten toimenpiteiden siihen pyrittäessä eivät saa olla ristiriidassa kohtuullisen kokonaisverotuksen tavoitteen kanssa.

Taloyhtio.netTaloyhtiösivutKiinteistölehtiKiinkoEuropean Property FederationKiinteistöalan Kustannus OyTalokeskustampuuri_s1.gifKTI