Osoitteenmuutos Plaza
Etusivu Jäseneksi Taloyhtiöille Vuokrataloille Vuokranantajille Medialle
Etusivu > Uutiset > 2008 > Vesijohtoverkostojen käyttöikää voidaan pidentää

Vesijohtoverkostojen käyttöikää voidaan pidentää
25.4.2008

Uusi selvitys osoittaa, että vesijohtoverkostojen käyttöikää on mahdollista pidentää Suomessa. Selvityksen tekijät ja muut asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että Suomessa on tarve selkeille kansallisille pelisäännöille. Keinoista asiantuntijat eivät ole yksimielisiä.

Yhteisillä pelisäännöillä pitäisi estää se, etteivät talousvesi ja käytettävät verkostomateriaalit heikennä toistensa laatua. Verkostomateriaalien kestävyyteen vaikuttaa vesiverkostoissa kulkevan veden laatu, jota on mahdollista muuntaa ja parantaa veden käsittelyllä. Selvityksessä perehdyttiin erityisesti siihen, miten veden laatu vaikuttaa eri vesijohtomateriaalien kestokykyyn. Lisäksi selvitys tuotti tietoa vesijohtoverkostomateriaalien valinnan pohjaksi.

Työssä määritettiin paras mahdollinen talousveden laatu eri materiaaleille. Selvitys osoitti, että Suomessa pitäisi parantaa suunnittelun, rakentamisen ja tarkastusten laatua. Lisäksi kiinteistöjen asukkaiden ja isännöitsijöiden olisi syytä varmistaa vesiverkostojen toimivuus ja niiden kunnon säännöllinen tarkkailu.

Selvityksen tavoitteena oli tuottaa perustietoa EU-säädösten ja -standardien valmistelutyötä varten. On välttämätöntä, että säännösten valmistelussa voidaan ottaa huomioon suomalaiset olosuhteet niin, että säädökset ovat sovellettavissa ongelmitta myös meillä. Tietoa tarvitaan mm. juomavesidirektiivin uusimista ja vesijohtoverkostomateriaalien tulevaa tuotehyväksyntäjärjestelmää varten. Selvitysten kooste käännetään näitä tarkoituksia varten englanniksi.

Selvityksestä hyötyvät myös vesihuoltolaitokset, taloyhtiöt ja yksityistaloudet, sillä vesijohtoverkostojen uusimisessa ja kiinteistöjen putkiremonteissa materiaalien valintaperusteet ovat erittäin tärkeitä.

Selvitystyön ohjausryhmässä Kiinteistöliittoa edusti kehityspäällikkö Jari Virta. Rahoittajien ja Kiinteistöliiton lisäksi ryhmässä oli myös ympäristöministeriön edustaja. Selvitystä rahoittivat Vesi-instituutin lisäksi mm. Finanssialan Keskusliitto , LVI-Talotekniikkateollisuus ja Suomen LVI-liiton apurahasäätiö.

Lisätietoja: Suomen Kiinteistöliitto, kehityspäällikkö TkT Jari Virta puh. 045 672 8168.

Kiinteistolehti_logo_pieni_nega.png

Kiinko_pieni_185x43.gif

Kiinteistöalan Kustannus Oy

ktilogo_pieni.pngTilaajavastuu