Osoitteenmuutos Plaza
Etusivu Jäseneksi Taloyhtiöille Vuokrataloille Vuokranantajille Medialle
Etusivu > Uutiset > Alle 60% taloyhtiöistä tehnyt lakisääteisen kunnossapitotarveselvityksen - apuna helpommat välineet?

Alle 60% taloyhtiöistä tehnyt lakisääteisen kunnossapitotarveselvityksen - apuna helpommat välineet?
24.8.2016 07:41

Taloyhtiöiden päättäjät arvioivat kiinteistönpidon työvälineet toimiviksi, mutta niiden hyödyntäminen oli alhaisella tasolla, kertoo Kiinteistöliiton tekemä tutkimus. Esimerkiksi lakisääteisten, kunnossapitoon liittyvien suunnitelmien teossa on puutteita. Suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI2) -hankkeella pyritään helpottamaan suunnitelmallisuutta kehittämällä välineitä eteenpäin.

Kiinteistöliiton tekemä tutkimus paljastaa, että taloyhtiöiden kiinteistönpidon suunnitelmallisuudessa on paljon parantamisen varaa. Tutkimukseen vastasi 2021 taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajaa, hallituksen jäsentä sekä pää- tai sivutoimista isännöitsijää.

Vaikka tutkimukseen osallistuneet päättäjät pitivät kiinteistönpidon työvälineitä toimivina, niiden hyödyntäminen oli alhaisella tasolla. Vastaajista alle 60 prosenttia ilmoitti laatineensa lakisääteisen kunnossapitotarveselvityksen tai kunnossapitosuunnitelman. Muita kiinteistönpidon työvälineitä hyödynnettiin vielä vähemmän.

"Suunnitelmallisuudessa on selvästi parantamisen varaa. Taloyhtiöiden mukaan kiinteistönpidon työvälineitä olisi helpompi hyödyntää, jos niitä olisi yhdistetty verkkopohjaiseksi kokonaisuudeksi", kertoo Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta.

Esimerkkiratkaisuista apua suunnitelmallisuuteen?

Tutkimus toteutettiin keväällä 2016 osana Suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI2) -hanketta. Hankkeessa tuotetaan käytännöllisiä esimerkkiratkaisuja asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistönpidosta vastaaville tahoille suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistämiseksi. Laadittavien esimerkkien avulla voidaan helpoimmin edistää kiinteistönpidossa käytettävien työvälineiden ja menetelmien käyttöä.

"Hankkeessa tuotetaan esimerkkiratkaisu kunnossapito-ohjelmasta, jossa yhdistyvät asukaskysely, strateginen ajattelu, tekninen kunto, tehdyt tutkimukset ja tulevat remontit. Toivottavasti tämä auttaa parantamaan suunnitelmallisuutta", Jari Virta sanoo.

Hankkeessa tuotettua aineistoa hyödynnetään muun muassa asunto-osakeyhtiöille suunnatuissa koulutuksissa sekä kiinteistö- ja rakennusalan tapahtumissa.

Kiinteistönpidon digitalisaatio aluillaan

Kiinteistönpidon työvälineiden digitalisoituminen on vasta tulossa. Hieman alle puolet taloyhtiöistä ilmoitti, että kiinteistönpidon työvälineet eivät ole käytettävissä verkossa. Sama määrä yhtiöistä ilmoitti käyttävänsä osittain verkkopohjaisia työvälineitä. Täysin verkkopohjaisilla työvälineillä toimi neljä prosenttia vastaajien edustamista yhtiöistä.

"Rakennus- ja kiinteistöalan digitalisoitumista vauhditetaan jatkossa muun muassa KIRA-DIGI-kärkihankkeen avulla. Digitalisaation avulla on mahdollista helpottaa kiinteistönpitoa merkittävästi", Jari Virta kommentoi.

Lisätietoja:
Suomen Kiinteistöliitto: kehityspäällikkö, TkT Jari Virta, puh. (09) 1667 6224, jari.virta@kiinteistoliitto.fi
Kiinteistönpidon sivusto sijaitsee osoitteessa: www.taloyhtio.net/kiinteistonpito

Kyselyn tulokset (pdf)


Kehityspäällikkö Jari Virta

Kiinteistolehti_logo_pieni_nega.png

Kiinko_pieni_185x43.gif

Kiinteistöalan Kustannus Oy

ktilogo_pieni.pngTilaajavastuu