Osoitteenmuutos Plaza
Etusivu Jäseneksi Taloyhtiöille Vuokrataloille Vuokranantajille Medialle
Etusivu > Uutiset > Taloyhtiö: huomioi nämä seikat, kun lunta pyryttää

Taloyhtiö: huomioi nämä seikat, kun lunta pyryttää
8.11.2016 13:28

Vaikka talvikunnossapito olisi ulkoistettu huoltoyhtiölle, on taloyhtiö viime kädessä aina vastuussa turvallisesta liikkumisesta kiinteistöllä.

Taloyhtiön kannattaa huomioida seuraavat asiat, kun lunta pyryttää:

  1. Talvikunnossapito ja usein myös velvoite lumitilanteen tarkkailusta on useimmiten ulkoistettu huoltoyhtiölle. Taloyhtiön tulee valvoa, että huoltoyhtiö toimii sopimuksen mukaisesti. Valvonta on tärkeää, koska sopimuksesta huolimatta ensisijainen vastuu kiinteistön turvallisuudesta on kiinteistönomistajalla eli taloyhtiöllä.
  2. Yön aikana yllättäen satanut lumi voi kuitenkin edellyttää myös taloyhtiöltä kiireistä reagointia, sillä äkillinen myräkkä saattaa sekoittaa huoltoyhtiön aikatauluja. Mikäli huoltoyhtiö ei pääse paikalle heti riskitilanteen havaitsemisen jälkeen, on taloyhtiön taattava turvallinen liikkuminen kiinteistön alueella.
  3. Katolle kertyvä lumi tai pihan liukkaus eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita. Riskialue on eristettävä puomein tai lippusiimoin niin, että alue on mahdollista kiertää turvallisesti.
  4. Tärkeää on varmistaa myös, ettei pelastusteiden tai porttikäytävien edessä ole lumikasoja. Hälytysajoneuvojen on kaikissa olosuhteissa päästävä kiinteistöille.
  5. Mahdollisessa vahinkotapauksessa ensisijainen korvausvastuu säilyy - sopimuksesta huolimatta - taloyhtiöllä. Jos siis kiinteistön vastuulla olevalla alueella liikkuva henkilö loukkaa itsensä, joutuu taloyhtiö kiinteistönomistajana korvaamaan syntyneen vahingon, kuten lääkäri- tai sairaanhoitokustannukset ja mahdollisesti aineelliset vahingot. Taloyhtiö puolestaan voi vaatia sopimuskumppaniltaan korvausta jälkikäteen, jos esimerkiksi huoltoyhtiö ei ole noudattanut sopimusta lumitilanteen valvonnasta ja vaaratilanteiden hoitamisesta.
  6. Lumitöiden teko maksaa. Jos lunta tulee koko talven ajan runsaasti, kannattaa taloyhtiön varmistaa, että yhtiön taloudessa on varauduttu kiinteistönhuollon korkeampiin kustannuksiin.

Huolellisuus ja valvonta tärkein velvollisuus sekä taloyhtiöllä että asukkailla

Vaikka taloyhtiöllä on paljon vastuullaan turvallisuuden ja huoltoyhtiön toiminnan valvomisessa, ei taloyhtiön hallitukselta vaadita kuitenkaan supervoimia. Tarkkaavaisuus, huolellisuus ja rohkeus puuttua huoltoyhtiön toimintaan, jos se on puutteellista, riittävät jo pitkälle.

- Valvonta ja välittäminen ovat taloyhtiön ykkösvelvollisuus, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Vaikka taloyhtiö on ensisijaisesti vastuussa turvallisuudesta, kannattaa myös asukkaiden tarkkailla piha-alueen kuntoa ja ilmoittaa havaitsemistaan vaaratilanteista hallituksen jäsenille, huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle välittömästi.

- Myös kadulla liikkuvien tulee olla valppaina - asetettuja puomeja ei saa missään tapauksessa siirtää. Varovaisuutta ja kärsivällisyyttä vaaditaan kaikilta, kehottaa Pynnönen.

Lisätietoa taloyhtiön talvikunnossapidosta löytyy Kiinteistöliiton Taloyhtio.net-sivustolta osoitteesta www.taloyhtio.net/ajassa/talvikunnossapito


Kiinteistolehti_logo_pieni_nega.png

Kiinko_pieni_185x43.gif

Kiinteistöalan Kustannus Oy

ktilogo_pieni.pngTilaajavastuu