Osoitteenmuutos Jäsensivut
Etusivu Palvelut Jäsenedut Jäsenmaksut Liity jäseneksi

Indeksitalo 2017: Kiinteistökustannukset nousseet tänä vuonna kiihtyvällä vauhdilla - taustalla läm
13.9.2017 10:00

Kiinteistökustannukset nousseet tänä vuonna kiihtyvällä vauhdilla - taustalla lämmityskustannusten nousu

Kuntakohtaisten kiinteistöverojen ja muiden kiinteistökustannusten nousu on kuluvana vuonna kiihtynyt. Kiinteistöliiton vuodesta 2001 tekemän indeksitalovertailun mukaan kaikkien tarkasteltujen 51 kaupungin ja kunnan maksut nousivat keskimäärin 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Kymmenen suurimman kaupungin kohdalla nousua oli kaksi prosenttia.

Edullisimmat kiinteistökustannukset ovat viimevuotiseen tapaan Raahessa, Kokkolassa ja Oulussa. Kalleimmat kiinteistönpitokustannukset ovat Vihdissä, Rovaniemellä ja Lappeenrannassa. Turku on 10 suurimman kaupungin vertailussa kolmanneksi kallein. Uudessakaupungissa kustannukset pysyivät ennallaan.

Lämmityskustannukset nousivat Turun Seudulla ja Salossa

Kustannusnousun taustalla ovat tänä vuonna erityisesti lämmityskustannukset. Turussa lämmityskustannukset nousivat yli 6 % vuoden takaisesta tasosta, mutta hinta laskettiin tälle tasolle vasta kesällä, joulu- ja tammikuun suurempien korotusten jälkeen. Salossa nousua oli runsaasti enemmän edellisvuoteen verrattuna. Kaukolämmön hinnoissa hiilidioksidiverotus kiristyi maakaasun, kivihiilen ja öljyn kohdalla. Näiden polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat myös nousivat viime vuoden lopulta lähtien. Kaukolämpö on suurista kaupungeista kalleinta Hämeenlinnassa (1,44 euroa per huoneistoneliö kuukaudessa), Turussa (1,36) sekä Lappeenrannassa ja Lahdessa (1,35).

Turun seudulla otetaan vielä tänä vuonna käyttöön uusi Naantalin monipolttoainevoimalaitos. Sen myötä on tarkoitus vähentää fossiilisten polttoaineiden osuutta. Samaan aikaan energiayhtiö uusii hinnoittelua. "On hyvä, että uusi hinnoittelu kannustaa energiatehokkuuteen. Lämmityskustannukset eivät enää nykyisestä voi nousta, vaan ennemmin laskea", sanoo toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Valtakunnallisesti kiinteistöveron taso nousi keskimäärin viisi ja kiinteistösähkön kolme prosenttia. Jätehuollon, kaukolämmön ja veden kustannukset nousivat keskimäärin vajaan prosentin verran edellisvuodesta.

Kaupunkikohtaiset erot kehityksessä ovat huomattavia. Enimmillään kustannukset laskivat miltei kolme ja enimmillään nousivat 10 prosenttia vuodesta 2016. Kaikissa tarkastelluissa kaupungeissa kiinteistöveroja ja tariffeja maksetaan Indeksitalossa keskimäärin 2,62 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa (2,58 vuonna 2016). Tämä tekee esimerkiksi 90-neliöisessä kerrostalohuoneistossa 2834 euroa vuodessa. Turussa vastaava lukema on 2994 euroa, Uudessakaupungissa 2861 euroa ja Salossa 2798 euroa vuodessa.

"Vuonna 2010 keskimääräinen lukema oli 2192 euroa, eli kulut ovat seitsemässä vuodessa kasvaneet lähes kolmanneksen verran", sanoo talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen.

Kustannukset laskivat seitsemässä kaupungissa

Kaupunkien väliset erot kehityksessä ovat olleet tänäkin vuonna varsin isoja. Seitsemässä kaupungissa tarkasteltavat kustannukset laskivat, kun taas valtaosassa muita kaupunkeja kustannukset nousivat. Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset laskivat Kuopiossa ja Valkeakoskella miltei kolme, ja Jyväskylässäkin miltei kaksi prosenttia. Jyväskylässä laskun syynä oli vesimaksujen leikkaus, Kuopiossa ja Valkeakoskella kaukolämmön tariffien laskeminen.

Kustannukset nousivat Indeksitalo-vertailuaineiston mukaan Salossa 10, Helsingissä kahdeksan ja Kangasalla seitsemän ja Turussa neljä prosenttia. Näiden kaupunkien kustannusnousu kertyi useammasta tekijästä, myös kaukolämmön hinnan noususta.

Kiinteistövero nousi eniten Oulussa

Kiinteistövero on noussut tänä vuonna eniten Oulussa, jossa tontin kiinteistövero nousi 21 prosenttia ja rakennuksen kiinteistövero 26 prosenttia. Turun ja Salon kiinteistöverojen korotukset johtuivat eduskunnan päättämistä kiinteistöveron alarajojen korotuksista. Vertailukaupunkien korkein kiinteistövero on Indeksitalossa Helsingissä, jossa maksetaan miltei 80 snt/m2/kk kiinteistöveroa. Keskimääräinen taso vertailukaupungeissa on puolet tästä, 38 snt/m2/kk.

Vesikustannukset nousivat vertailukaupungeissa keskimäärin prosentin verran ja sähkön siirtomaksut keskimäärin 6,7 prosenttia. Sähkön energiahinta nousi keskimäärin noin yhden prosentin, ja sähkön kokonaiskustannus keskimäärin noin kolme prosenttia.

Jätehuollon kustannukset ovat pysyneet keskimäärin ennallaan. Kustannukset Turun seudulla ovat kuitenkin keskimääräistä korkeammat, koska jätehuollon kokonaisratkaisu puuttuu. "On ollut hiukan erikoista seurata valtion omistaman yhtiön ja kuntien omistaman yhtiön erimielisyyttä jätevoimalan hankinnan lainvoimaisuudesta ja toimintaympäristön muutoksista. Asiassa pitäisi päästä nopeasti eteenpäin, sillä nykytilanne maksaa asukkaille", toteaa Juuso Kallio.

Varsinais-Suomen alueen yhteenveto Indeksi-talosta 2017Lisätiedot medialle:

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi
toiminnanjohtaja Juuso Kallio, puh 050 330 7749, juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi
talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen, puh. (09) 1667 6227, juho.jarvinen@kiinteistoliitto.fi

Kiinteistöliitto
pääekonomisti Jukka Kero, puh. 050 548 0231, jukka.kero@kiinteistoliitto.fi

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen ns. Indeksitalon veroja ja kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja. Indeksitalo on 30-vuotias 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit. Nyt julkaistavan Indeksitalo 2017 -tietoaineiston on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana on kaikkiaan 51 kaupunkia ja kuntaa. Tiedot ovat syyskuun 2017 mukaisia, väestötiedot maaliskuun 2017 mukaisesti.


Toiminnanjohtaja Juuso Kallio

KiinteistöliittoTaloyhtio.netTaloyhtiosivutKiinteistolehti_logo_pieni_nega.pngKiinkoKiinteistöalan Kustannus OyTalokeskusTampuuriTilaajavastuu