Tuunauksesta duunaukseen - Mistä on hyvä asunto-osakeyhtiölain muutos tehty?

31.3.2017

Purkava lisärakentaminen tarjoaisi monissa tilanteissa teknistaloudellisesti kustannustehokkaan mahdollisuuden selviytyä rakennuskantaa rassaavista mittavista korjaustarpeista. Asunto-osakeyhtiölaki sisältää selvät speksit rakennuksen uudistamiseen tuunaamalla. Tie nousee käytännössä usein pystyyn, kun puhutaan rakennuksen purkamisesta ja uuden duunaamisesta. Yksi vastarannan kiiski voi käytännössä torpedoida hankkeen.

VTT:n selvitys purkavan lisärakentamisen vaikutuksista taloyhtiöissä valmistui viime vuoden puolella. Lausuttavana on parhaillaan oikeusministeriön laatima alustava arviomuistio asunto-osakeyhtiölain alustavista muutostarpeista.
Lainmuutostarve on ilmeinen. Purkavaan lisärakentamiseen aidosti kannustavan lakimuutoksen on nähdäksemme vastattava mm. seuraaviin kysymyksiin:

- millaisella kevennetyllä päätöksentekovaateella hankkeisiin voidaan jatkossa ryhtyä
- asetetaanko hankkeille jotakin lisäedellytyksiä / reunaehtoja
- miten turvataan hanketta vastustavien osakkaiden oikeusasema kohtuullisesti
- mitä tietoja osakkaille on annettava purkavan lisärakentamisen tueksi ja miten
- miten rakennuksen alasajoon liittyvä päätös vaikuttaa kunnossapitovastuisiin
- miten purkavan lisärakentamisen hanke on huomioitava isännöitsijäntodistuksessa

Me Kiinteistöliitossa jatkamme aktiivisesti lobbausta purkavaan lisärakentamiseen kannustavan lainsäädännön aikaansaamiseksi.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton päälakimies.

Jenni Hupli

Jenni Hupli

Lisää blogikirjoituksia

Haku