Huolehdi vähintään seuraavista

  1. Perehtykää Tietosuoja-asetuksen rekisterinpitäjälle asettamiin velvoitteisiin ja kunnioittakaa henkilötietojen suojaa.
  2. Huolehtikaa, että taloyhtiön puolesta asianmukaisesta tietosuoja- ja tietoturvavelvoitteiden täyttämisestä huolehtii palveluntuottaja (isännöintiyritys, kiinteistöhuolto, jne.).
  3. Huolehtikaa, että taloyhtiöllä on käytössään olevista rekistereistä tietosuojaseloste (jolla voidaan täyttää mm. informointivelvoite rekisteröidyille).
  4. Käsitelkää tietosuojan ja -turvan toteutumista säännöllisesti hallituksen kokouksissa.
  5. Määritelkää prosessi, jonka mukaan toimitte mahdollisessa tietoturvaloukkaustilanteissa.

Haku