× Nettisivuillamme tehdyt jäsenhakemukset ja osoitteenmuutokset 21.4. ja 22.4.2021 klo 14.40 saakka eivät valitettavasti ole tallentuneet. Ole hyvä ja varmista, että tiedot ovat tulleet perille.
× Nettisivuillamme tehdyt jäsenhakemukset ja osoitteenmuutokset 21.4. ja 22.4.2021 klo 14.40 saakka eivät valitettavasti ole tallentuneet. Ole hyvä ja varmista, että tiedot ovat tulleet perille.

Tietoa kartellivahinkojen korvaamisesta

Kartellivahingonkorvauksia sääntelee laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Luonnollisella henkilöllä ja oikeushenkilöllä on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneesta vahingosta sen aiheuttaneelta elinkeinonharjoittajalta tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymältä.

Kartellin oletetaan aiheuttaneen vahinkoa, jollei rikkomiseen syyllistynyt muuta näytä. Kilpailuoikeutta yhteisellä toiminnallaan rikkoneet elinkeinonharjoittajat ovat lähtökohtaisesti yhteisvastuussa rikkomisen aiheuttamasta vahingosta.

Kartellivahingonkorvauskanteiden erityiseksi haasteeksi nousee aiheutuneen vahingon tarkempi toteennäyttäminen. Jos kartelli asian jatkokäsittelyssä vahvistuu, yksittäisen asunto-osakeyhtiön vahinko voisi muodostua mm. kartellin johdosta liikaa maksetuista palkkioista ja vahingonkorvausvastuun selvittämiseen liittyvistä kuluista. Kartellin johdosta liikaa maksettujen palkkioiden osoittaminen voi olla erittäin haasteellista.

Vahingonkärsijän tilannetta on helpotettu monilla lainsäädännöllisillä ratkaisuilla. Tuomioistuimella on mm. mahdollisuus pyytää KKV:ta lausumaan vahingon määräytymisen perusteista. KKV voi antaa ratkaisun harkintansa mukaan. Lisäksi tuomioistuimella on oikeudenkäymiskaaren mukaan mahdollisuus arvioida vahinkoa tällaisissa tilanteissa myös kohtuuden mukaan.

Tarkempaa tietoa kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta: Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista.

.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.