× Nettisivuillamme tehdyt jäsenhakemukset ja osoitteenmuutokset 21.4. ja 22.4.2021 klo 14.40 saakka eivät valitettavasti ole tallentuneet. Ole hyvä ja varmista, että tiedot ovat tulleet perille.
× Nettisivuillamme tehdyt jäsenhakemukset ja osoitteenmuutokset 21.4. ja 22.4.2021 klo 14.40 saakka eivät valitettavasti ole tallentuneet. Ole hyvä ja varmista, että tiedot ovat tulleet perille.

Mihin toimiin taloyhtiöissä kannattaa ryhtyä tässä vaiheessa asian tiimoilta?

Alla on koottuna Kiinteistöliiton näkemykset mitä taloyhtiöissä tässä vaiheessa kannattaa tehdä.

1. KKV:n esityksen käsittely jatkuu markkinaoikeudessa, joka tekee päätöksen mahdollisesta kilpailulainsäädännön rikkomisesta ja seuraamusmaksuista. Kiinteistöliitto seuraa asian käsittelyä ja tiedottaa jäsenistöä markkinaoikeuden päätöksestä.

2. Hallituksen kannattaa tarkastella isännöintisopimuksen sisältöä, veloitusperusteita sekä isännöintipalkkioiden kehitystä vuodesta 2014 eteenpäin. Lähestyvissä kevään yhtiökokouksissa osakkaat voivat esittää kysymyksiä isännöintisopimuksesta ja isännöintipalkkioista, näihin kysymyksiin hallituksen ja isännöinnin tulee varustautua vastaamaan.

3. Hallitus voi halutessaan käynnistää isännöinnin kanssa neuvottelut sopimuksen muuttamiseksi. Neuvotteluprosessissa on noudatettava sopimuksessa mahdollisesti sovittuja menettelytapoja.

4. Isännöintipalvelut kannattaa kilpailuttaa tarvittaessa. Asunto-osakeyhtiön tarpeiden tunnistamiseksi ja tarjousvertailun helpottamiseksi tarjouspyyntödokumentaatioon kannattaa panostaa. Kilpailutuksessa ja taloyhtiön tarpeiden tunnistamisessa kannattaa hyödyntää mm. Asunto-osakeyhtiön isännöintitehtäväluetteloa.

5. Isännöitsijänvaihdos on syytä toteuttaa hallitusti ja katkoitta. Näin isännöinnin tehtävät eivät jää hallituksen hoidettavaksi.

6. Vahingonkorvausvaatimusten suhteen kannattaa odottaa kilpailuoikeusprosessin etenemistä ja markkinaoikeuden ratkaisua. Kanteiden nostamista harkittaessa on tiedostettava oikeudenkäynteihin yleisesti liittyvät merkittävät taloudelliset riskit, jotka liittyvät asianajopalkkioihin ja niiden jakautumiseen riidan osapuolten kesken. Kiinteistövakuutuksen oikeusturvan määrä on monissa taloyhtiöissä matala laajamittaisten ja pitkäkestoisten oikeudenkäyntien toteutuviin kustannuksiin nähden.

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.