Palkkiomuutosten käsittely hallituksessa

Taloyhtiöiden hallitusten tulee käsitellä asianmukaisesti isännöintiyritysten esittämät hinnan muutosehdotukset. Toiminnan avoimuus, läpinäkyvyys sekä selkeät yhteisesti sovitut toimintatavat lisäävät taloyhtiön ja isännöinnin keskinäistä luottamusta. Isännöinnin tehtävistä ja palkkioista on sovittu taloyhtiön ja isännöintiyrityksen kesken tehdyssä isännöintisopimuksessa. Sopimuksen mukaisia menettelyjä tulee noudattaa myös hinnantarkistusten osalta ja se koskee niin kuukausipalkkiota kuin erillisveloitusten muutosta.

Isännöintisopimukseen sisältyvien palkkioiden muuttaminen on sopimusasia, joten hintojen muutos vaatii molempien sopijaosapuolten hyväksynnän. Taloyhtiön hallituksen tulee käsitellä asianmukaisesti isännöintipalkkion mahdollinen muutosesitys, eikä olla reagoimatta ja antaa muutoksen mennä läpi ns. hiljaisella hyväksynnällä. Korotuksen suuruutta arvioitaessa kannattaa huomioida se, ollaanko kuinka tyytyväisiä isännöintipalveluun toimivuuteen sekä laatuun.

Isännöintipalvelujen yleisten sopimusehtojen (ISE 2007) mukaan isännöintiyrityksen on annettava sopimushinnan tarkistusehdotus kirjallisesti taloyhtiölle riittävän ajoissa ennen esitettyä hinnantarkistusajankohtaa. Tällöin selvitetään hinnantarkistuksen perusteet ja ellei taloyhtiö hyväksy hinnantarkistusta, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti isännöintiyritykselle kuukauden kuluessa tarkistusilmoituksesta, jonka jälkeen tulee välittömästi käynnistää mahdolliset hinnantarkistusneuvottelut.

Toimintaohjeet taloyhtiön hallitukselle isännöintipalkkioiden muutosehdotuksen käsittelyä varten:

  1. Tarkista mitä isännöintisopimuksessa sovittu palkkiokorotusten osalta
  2. Arvioi korotusesityksen suuruutta ja isännöintipalkkioiden tasoa
  3. Katso onko korotusesityksessä perustelut muutokselle ja ovatko ne uskottavia, tarvittaessa pyydä perustelut isännöintiyritykseltä
  4. Jos hallitus katsoo korotuksen ja sen perustelujen olevan hyväksyttävissä, ilmoita hyväksymisestä isännöintiyritykselle ja kirjauttakaa päätös hallituksen pöytäkirjaan tai sopikaa asiasta kirjallisesti
  5. Jos hallitus ei hyväksy korotuksen suuruutta, niin ilmoita siitä isännöintiyritykselle ja käynnistäkää neuvottelut korotuksen osalta
  6. Mahdollisten neuvottelujen jälkeen toimi kohdan 4 mukaisesti, jos pääsette yhteisymmärrykseen ja jos ette pääse, niin varaudu sopimuksen päättymiseen ja uuden isännöitsijän hankkimiseen.

Hyvä hallintotapa -suositus ohjeistaa osaltaa asiaa

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus linjaa, että isännöintipalkkioiden hinnoittelu on taloyhtiön hallituksen hyväksymä sekä hallituksen jäsenten ja osakkaiden tiedossa. Hyvä käytäntö on, että isännöintipalvelut on selkeästi hinnoiteltu ja että taloyhtiön hallituksen hyväksyntää edellytetään myös osakkailta ja asukkailta perittävien maksujen perusteista. Palveluhinnaston muuttuessa muutos hyväksytetään hallituksen kokouksessa, todetaan suosituksessa.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus on myös avoimesti saatavissa osoitteesta www.kiinteistoliitto.fi/taloyhtio/hallitus/taloyhtionhyvahallintotapa.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.