Vastauksia yhtiökokouksiin liittyviin kysymyksiin

Taloyhtiöiden yhtiökokouksia koskeviin kysymyksiin löydät vastauksia tältä sivulta sekä Kiinteistöliiton koronasivuilta. Kiinteistöliiton jäsentalojen hallituksille ja isännöitsijöille on lisäksi jäsensivuilla lisää vastauksia Usein kysytyt kysymykset -osiosta sekä Lakihelppi-palvelusta.

Jos alueella on voimassa 10 hengen kokoontumisrajoitus ja paikalle kokoukseen tulee enemmän ihmisiä, niin pitääkö osallistujat jakaa useaan eri tilaan kokouspaikalla? Entä jos tiloja ei ole riittävästi tai toimihenkilöitä ei riitä jokaiseen tilaan?

Mikäli voimassa on viranomaisten määräämiä kokoontumisrajoituksia, kannattaa ne huomioida jo kokousta koolle kutsuttaessa ja mahdollistaa etäosallistuminen, jotta voidaan minimoida kokouspaikalle saapuvien määrä. Mikäli tästä huolimatta paikalle saapuu niin monta osallistujaa, ettei ole mahdollista kokoontua yhteen tilaan, voidaan jakaantua useampaan tilaan. Tämä toki edellyttää, että voidaan turvata yhtäläinen oikeus osallistua kustakin tilasta kokoukseen ja tämä voidaan turvallisesti järjestää. Mikäli tämä ei ole mahdollista, joudutaan toteamaan, että kokousta ei voida pitää ja kaikki poistuvat paikalta.

Kokous joudutaan kutsumaan koolle uudestaan ja mikäli ensimmäisellä kerralla ei tarjottu etäosallistumismahdollisuutta kannattaa tämä tarjota seuraavaan kokoukseen tai mikäli hallituksen tarjoamat etäosallistumiskeinot eivät tuottaneet tulosta, niin varata riittävä määrä kokoustiloja ja turvata tiloissa oikeudenmukainen ja yhdenveroinen osallistumismahdollisuus sekä turvallinen osakkaiden osallistuminen.

Kiinteistöliitto opastaa, että fyysisellä kokouspaikalla tulee olla ainakin kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja ääntenlaskijat. Miten toimitaan, jos kokous valitsee näihin tehtäviin etäyhteydellä osallistuvat henkilöt, jotka eivät ole kokouspaikalla?

Laki ei määrää tai vaadi, että kokouksen puheenjohtajan, sihteerin tai ääntenlaskijoiden olisi oltava fyysisesti kokouspaikalla. Puheenjohtajan voi olla hankala johtaa kokousta, ellei hän ole fyysisesti paikalla. Mikäli pystytään turvamaan se, että saadaan hoidettua kokous asiallisesti ja laillisesti vaikka valitut kokousvirkailijat ovat etänä, ei ole juridista estettä tälle menettelylle.

Riittääkö yhden osakkaan vaatimus äänestyksen suorittamiseen suljettuna lippuäänestyksenä vai tuleeko sitä vaatia kokouksen enemmistön? Jos äänestystavasta joudutaan äänestämään, niin voidaanko äänestys suorittaa avoimena?

Laista ei tule velvollisuutta järjestää suljettua lippuäänestystä eikä yksittäisellä osakkaalla ole oikeutta sellaista vaatia. Tarvittaessa tehdään päätös kokouksessa siitä, että äänestetään suljetulla lippuäänestyksellä. Mahdollinen äänestystavasta äänestäminen suoritetaan avoimena äänestyksenä. Päätös asiassa tehdään annettujen äänten enemmistöllä.

Kuinka toimitaan, jos osa osakkaista osallistuu kokoukseen etäyhteydellä ja kokous päättää äänestää suljetuin lipuin, mutta käytössä ei ole siihen työkalua? Voivatko paikalla olevat äänestää suljetuin lipuin ja etäyhteydellä äänestävät avoimella äänestyksellä?

Äänestys voidaan toteuttaa näin. Osakkaiden kannalta on reilua tällaisessa tapauksessa mainita kokouskutsussa, että ”mikäli yhtiökokouksessa suoritetaan jostain asiasta äänestys suljetuin lipuin, etäyhteydellä osallistuvat osakkaat voivat äänestää ainoastaan avoimella äänestyksellä”.

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.