Lainsäädäntö

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016 ja asetuksen käytännön soveltaminen on alkanut kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Asetus on sellaisenaan kansallisesti sovellettavaa oikeutta. Taloyhtiön tietosuojan ja henkilörekisterienpidon on oltava asetuksen mukaista.

Tietosuoja-asetusta täydentää kansallinen tietosuojalaki, joka tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Tietosuojalailla kumottiin henkilötietolaki. 

Tietosuoja-asetus sekä tietosuojalaki ovat yleisiä henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä. Säännökset eivät nimenomaisesti anna vastausta kiinteistö- ja rakentamistoimialan erityiskysymyksiin. Euroopan tietosuojaneuvostolla on toimivaltaa antaa sitovia päätöksiä EU:n tietosuoja-asetuksen tulkitsemisesta/soveltamisesta. Toistaiseksi tällaisia päätöksiä ei ole annettu. Tietosuojalain mukaan yleinen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu, joka voi myös antaa neuvontaa ja ohjeistusta sille rekisteröidyn toimesta sille tutkittavaksi saatetussa asiassa.

Tietosuojavelvoitteiden asianmukainen huomiointi asunto-osakeyhtiöissä ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n (Kiinteistöliitto) jäsenten käyttöön tarkoitettujen esimerkkityökalujen soveltuvuus taloyhtiön tarpeisiin kannattaa varmistaa tietosuojajuridiikkaan erikoistuneelta asiantuntijalta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.