Sanktiot

Tietosuoja-asetuksessa on aiempaa tiukemmat seuraamukset rikkomuksista. Valvontaviranomaisena toimiva tietosuojavaltuutettu voi antaa varoituksen, määrätä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä korjaavia toimenpiteitä ja hallinnollisia sakkoja.

Hallinnollinen sakko saa olla määrältään enintään 20 000 000 euroa. Yrityksen hallinnollisen sakon maksimi on 4 % edellisen tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Kiinteistöliiton arvion mukaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen liikevaihtoon sidottu sakko ei taloyhtiöiden kohdalla tule sovellettavaksi.

Tietosuojavaltuutettu on blogissaan arvioinut, että sanktioista kyseeseen tulisi lähinnä varoitus, huomautus, rekisterinpitäjälle annettavat määräykset, käsittelyä koskevien rajoitusten asettaminen ja keskeytysmääräyksen asettaminen.

Tietosuojasäännösten sanktioiden lisäksi tietosuojarikkomuksista voi seurata vahingonkorvausvastuu vahingoista, joita rekisteröidylle aiheutuu tietosuojarikkomuksista.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.