Puheenjohtajana taloyhtiön hallituksessa

03.10.2018 klo 17.00 Hotelli Santa Claus

Puheenjohtajana taloyhtiön hallituksessa

Luennolla on tarkoitus käydä läpi erilaisia ongelmatilanteita, joita hallituksen puheenjohtajan eteen voi tulla toimikautensa aikana sekä antaa tarvittavat tiedot ongelmatilanteista selviytymiseen. Pulmatilanteita pohditaan ensin pareittain tai pienissä ryhmissä, jonka jälkeen vastauksista keskustellaan yhdessä.

▪ Hallituksen puheenjohtajan rooli taloyhtiössä ja hallitustyöskentelyssä

▪ Hyvän puheenjohtajan ominaisuudet sekä puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteistyö

▪ Hallituksen tehtävät ja toimivalta

▪ Puheenjohtajan tehtävät

▪ Yhtiökokouksen valmistautuminen

▪ Yhtiökokouksen puheenjohtajuus

▪ VahingonkorvausvastuuHaku