Taloyhtiöiden energiatehokas arki ja ylläpito & Taloyhtiöt, sisäilmasto ja ilmanvaihto

29.11.2018 klo 17.00 Hotelli Santa Claus

Taloyhtiöiden energiatehokas arki ja ylläpito & Taloyhtiöt, sisäilmasto ja ilmanvaihto

*Taloyhtiöiden energiatehokas arki ja ylläpito

• Miten selvitetään taloyhtiön lähtötilanne
• Suunnitelmallinen toiminta ja tavoitteet energiatehokkuudelle
• Kuinka seurataan tavoitteiden toteutumista (mm. kulutusseurannan järjestäminen)
• Mitä jokainen voi miettiä ja tehdä omassa arjessaan ja mitä vaikutuksia sillä on koko taloyhtiölle
• Kuinka otetaan löysät pois energian käytöstä ja pidetään asumiskustannukset kurissa (ns. erilliset ylläpitotoimet, esim. sopivat sisälämpötilat, riittävä vesijohtoverkoston painetaso etc.)
     - ilmanvaihdon puhdistus ja säätö
     - patteriverkoston perussäätö

*Taloyhtiöt, sisäilmasto ja ilmanvaihto

• Mikä se sisäilmasto on ja sen liittyminen energiatehokkuuteen

• Onko olemassa suosituksia, määräyksiä sisäilmastolle 

     - Esim. oikea sisäilman lämpötila, onko sitä?

• Kuinka usein ilman tulisi vaihtua asunnoissa

• Miksi oikein toimiva ilmanvaihto on tärkeä asia

• Tyypillinen lähtötilanne taloyhtiöissä ja kuinka selvittää se 

     - Tyypillisiä ongelmien aiheuttajia

     - Pieniä arkisia huomioita ja työkaluja asiantuntijan voimin hyödynnettäväksi

• Kuinka parantaa ilmanvaihtoa 

     - Ilmanvaihdon toiminnasta huolehtiminen

     - Viisi eritasoista ratkaisuvaihtoehtoa ilmanvaihdon pienistä korjauksista aina ilmanvaihdon
       uudistamiseen koneelliseksi tulo-poisto-ilmanvaihdoksi lämmöntalteenotollaHaku