Suunnitelmallinen kiinteistönpito & Julkisivun korjausvaihtoehdot

13.03.2019 klo 17.00 Hotelli Santa Claus

Suunnitelmallisen kiinteistönpito ja sen merkitys, teknisen kunnon selvittäminen, kiinteistönpitokortisto ja sen hyödyntäminen. Rakennuksen kuntosovelluksen hyödyntäminen.

Kiinteistönpidon merkitys julkisivun kannalta, julkisivukorjauksen keskeiset vaiheet, vaihtoehdot ja riskitarkastelu sekä käytännön ohjeita julkisivuremontin läpivientiin.



Haku