Föreningens årsmöte 2019

09.04.2019 klo 17.30 AnnaK

Kvällens program

17.30  Årsmöte enligt 6 § i stadgarna  

- årsberättelse, bokslut, revisions- och verksamhetsgranskningsberättelse 2018

- verksamhetsplan, medlemsavgift och budget 2019

- val av styrelsemedlemmar  

ca 18.20 Föredrag

Jurist, vicehäradshövding Niklas Lindberg, Finlands Svenska Fastighetsförening

ca 18.50 Kvällsbit (varm mat med vin)

                     

Välkommen!Haku