Vastuunjakotaulukot uudistuivat – mikä muuttui?

Taloyhtiön ja osakkaan välisestä kunnossapitovastuusta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. Kiinteistöliitto on laatinut vastuunjakotaulukot selkiyttämään tulkintaa siitä mitä kuuluu osakkaan ja mitä taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Tämä on koettu tarpeelliseksi, koska asunto-osakeyhtiölain säännökset vastuunjaosta ovat sangen suppeat ja osin tulkinnanvaraiset. Vastuunjakotaulukot ovat Kiinteistöliiton tulkinta asunto-osakeyhtiölaissa säädetystä kunnossapitovastuunjaosta.

Vastuunjakotaulukot ovat uudistuneet ja niissä on huomioitu rakennuskannan tekninen kehitys sekä yleistyneet ilmiöt mm. tuhoeläinten torjunnan osalta. Samalla on tehty muutamia tarkistuksia aiempiin linjauksiin. Esimerkiksi tukkeutuneen pesualtaan hajulukon puhdistusvastuu on siirretty yhtiölle, kuten myös ilmanvaihdon suodattimen vaihtovastuu. Osakas huolehtii edelleen mm. poistoilmaventtiilien puhdistamisesta sekä lattiakaivon puhdistamisesta siltä osin kun työ onnistuu ilman varsinaisia työkaluja.

Taloyhtiö voi halutessaan poiketa lain mukaisesta vastuunjaosta, mutta tällöin poikkeaminen on syytä kirjata yhtiöjärjestykseen. Poikkeamia ei kannata jättää yhtiökokousten pöytäkirjamerkintöjen tai sopimusten varaan, koska yhtiöjärjestykseen merkittyinä poikkeamat ovat paremmin osakkaiden sekä tulevien asunnon omistajien havaittavissa.

Tilaa vastuunjako tuotteita Kiinteistömedian verkkokaupasta!

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.