Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Kirjattu 29.8.2008, päivitetty 21.4.2016

Rekisterin nimi

Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsentietojärjestelmä

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry ja sen jäsenyhdistykset, joiden puolesta rekisterinpitäjänä toimii

Suomen Kiinteistöliitto ry
Järjestelmäasiantuntija Timo Erikäinen
Annankatu 24, 3.krs
00100 Helsinki
(09) 16676761
timo.erikainen@kiinteistoliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Käsittelyn tarkoituksena on Jäsenen jäsensuhteen hoitaminen, jäseninformaation toimittaminen, jäsenkyselyt sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Suomen Kiinteistöliitto ry:n, sen jäsenyhdistysten ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen yhteyshenkilötietojen perusteella jäsentietojärjestelmän ylläpitojärjestelmän ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Rekisteröidyt ovat Suomen Kiinteistöliitto ry:n tai sen jäsenyhdistysten Jäsenten isännöitsijöitä, hallituksen jäseniä tai muita yhteyshenkilöitä. Rekisteröityjä ovat myös Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistysten, erityisesti Suomen Vuokranantajat ry:n, Jäseninä olevat luonnolliset henkilöt ja heidän muodostamansa yhtymät. Rekisteröidyistä on talletettu yksilöintitiedot, kuten nimi-, osoite-, puhelin- ja sähköpostiosoitetiedot sekä syntymäaika. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot yhteyshenkilöistä:

  • Yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite)
  • Tunnistustiedot (jäsenen nimi, jäsennumero, syntymäaika)
  • Käyttäjäprofiilitiedot (yhteyshenkilön rooli taloyhtiössä tms.)
  • Lupatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Suomen Kiinteistöliitto ry:n tai sen jäsenyhdistysten Jäseneksi liittymisen yhteydessä sekä jäsensuhteen kestäessä Jäseneltä ja sen yhteyshenkilöiltä kerättävät tiedot.

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköpostiosoitteiden käyttöoikeutta luovutetaan suoramarkkinointitarkoituksiin Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

Postiosoitteiden käyttöoikeutta luovutetaan Suomen Kiinteistöliitto ry:n omille ja jäsenyhdistystensä Jäsenille tilaaman Suomen Kiinteistölehden asiakasrekisteriin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Jäsenen vaatimuksesta tai jäsensuhteen loppumisen vuoksi.

Kuvaus rekisterin suojausperiaatteista

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Kielto-oikeus

Jäsenen yhteyshenkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Haku