Talkoojärjestelyt

Taloyhtiön talkoot ovat helppo tapa tutustua naapureihin ja onnistuessaan kasvattavat yhteisöllisyyden tunnetta. Parhaimmillaan taloyhtiö saattaa myös säästää talkoiden avulla suurenkin summan rahaa, kun ulkopuolista työvoimaa ei tarvita. 

Koska talkootyöt perustuvat vapaaehtoisuuteen, talkoista kieltäytyvää osakkeenomistajaa ei voida velvoittaa osallistumaan yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Kieltäytyvältä osakkaalta ei voida myöskään periä suurempaa vastiketta kuin muilta osakkailta eikä hänen osuuttaan kunnossapitotöistä voida teettää hänen kustannuksellaan ulkopuolisella palveluntarjoajalla. Osakkaan kieltäytyessä talkootyöstä on mahdollista, että muut osakkaat niin halutessaan tekevät myös kieltäytyvän osakkaan osuuden töistä. Toinen toimintavaihtoehto on, että yhtiö teettää kustannuksellaan työt ulkopuolisella palveluntarjoajalla.

Osallistujien määrää voidaan yrittää kasvattaa sillä, että talkootehtäviä jaettaessa huomioidaan taloyhtiön eri ikäiset ja erilaisessa kunnossa olevat asukkaat. Kaikkien ei siten tarvitse haravoida tai perata kukkamaata, vaan jonkun tehtävänä voi myös esimerkiksi olla taloyhtiön yhteisissä tiloissa olevaa tavaran läpikäynti. Vahinkojen varalle taloyhtiön olisi hyvä ottaa talkoovakuutus, joka kattavana korvaa esine- ja henkilövahingot.  

Tavanomaiset talkootarjoilut ovat perinteisesti osa talkoita, mutta muuta palkkiota talkoisiin osallistuneille ei voi suorittaa. Jollei nimenomaista yhtiökokouspäätöstä talkootarjoiluja varten varattavasta euromäärästä ole, kannattaa hallituksen varautua perustelemaan tarjoilujen määrä yhtiökokouksessa. Ilman etupainotteista yhtiökokouspäätöstä on talkootarjoiluiden määrässä syytä pysyä kohtuudessa. 

Hallitus voi päättää keskuudestaan talkootarjoilut hankkivan henkilön. Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Talkootarjoilujen hankintapaikka tuleekin voida perustella yhtiön edun mukaan valituksi. Talkootarjoilut tyypillisesti ovat rahallisesti pienimuotoisia, joten kirjoittajan näkemyksen mukaan talkootarjoilut hankkivan tahon ei tarvitse yhtiön edun nimissä varsinaisesti kilpailuttaa vaikkapa talkoomakkaroita.

 

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.