Talvikunnossapito taloyhtiössä

Miten lumenpudotukset ja -auraukset tulisi järjestää? Kuka huolehtii liukkauden torjunnasta taloyhtiön tontilla? Voiko hallitus joutua vastuuseen yhtiön hallitsemilla alueilla tapahtuvien henkilö- tai esinevahinkojen osalta? 

Kiinteistöhuolto hoitaa huoltotyöt

Taloyhtiössä on tärkeää varautua talven tuloon hyvissä ajoin. Taloyhtiön vastuulla on huolehtia kiinteistön alueen turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on vahingon sattuessa pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut talvikunnossapidon osalta huolellisesti.

Taloyhtiön tulisi sopia kiinteistönhuoltosopimuksessaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti muun muassa katolla olevan lumen tarkkailusta ja lumenpudotustoimenpiteisiin ryhtymisestä. Sama koskee tietenkin liukkauden torjuntaa ja lumen aurausta. Tällä tavoin yhtiö siirtää tehtävät huoltoyhtiölle ja toimii huolellisesti. Yhtiön tulee kuitenkin tarkkailla, että huoltoyhtiö hoitaa em. velvoitteensa.

Vaikka tehtävät olisi siirretty huoltoyhtiölle, vastuu mahdollisesti syntyvistä vahingoista pysyy tästä huolimatta taloyhtiöllä. Taloyhtiö voi kuitenkin tällöin vaatia huoltoyhtiöltä korvausta aiheutuneista vahingoista. Rikosoikeudellinen tai henkilökohtainen vastuu aiheutuneista vahingoista voi syntyä yhtiön johdolle vain poikkeustapauksissa. Tällöin edellytyksenä on se, että taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä ei ole toiminut huolellisesti, vaan laiminlyönyt tehtävänsä. 

Lumityöt talkoovoimin

Osakkeenomistajat voivat yhtiökokouksessa päättää esimerkiksi lumi- ja hiekoitustöiden tekemisestä osakkaiden voimin talkootyönä vuorotellen. Kyseisenlainen yhtiökokouspäätös ei kuitenkaan sido niitä osakkeenomistajia, jotka eivät ole paikalla kokouksessa tai eivät suostu talkootyöhön.

Koska talkootyöt perustuvat vapaaehtoisuuteen, talkoista kieltäytyvää osakkeenomistajaa ei voida velvoittaa osallistumaan yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Kieltäytyvältä osakkaalta ei voida myöskään periä suurempaa vastiketta kuin muilta osakkailta eikä hänen osuuttaan kunnossapitotöistä voida teettää hänen kustannuksellaan ulkopuolisella palveluntarjoajalla. Osakkaan kieltäytyessä talkootyöstä on mahdollista, että muut osakkaat niin halutessaan tekevät myös kieltäytyvän osakkaan osuuden töistä.

Yhtiön velvollisuus on järjestää talvikunnossapito, jos osakkaat eivät talkoovoimin saa kunnossapitotöitä hoidettua.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.