Konkurssilaki uudistuu 1.7.2019

Konkurssilaki uudistuu 1.7.2019

Julkaistu: 04.06.2019

Uudistuksella yksinkertaistetaan ja nopeutetaan konkurssimenettelyä. Velkaselvittely yksinkertaistuu, kun pesäluetteloon riittää merkintä suurimmista saatavista ja arvio muiden saatavien kokonaismäärästä. Pesänhoitajalle tulee velvollisuus ottaa selvät saatavat oma-aloitteisesti huomioon, jos suurella määrällä velkojia on samaan tai samanlaiseen perusteeseen liittyviä konkurssisaatavia. Konkurssiasiamiehelle tulee puolestaan paremmat mahdollisuudet valvoa määräaikojen noudattamista.

Samalla myös maanvuokralain 19 §, laki liikehuoneiston vuokrauksesta 39 § sekä laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 49 § muuttuvat

Konkurssipesä on vastuussa vuokrasopimuksen mukaisen vuokran maksamisesta siltä ajalta kuin se käyttää huoneistoa, vaikka se ei olisi ottanut vastatakseen vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä. Usein aiheutuu riitoja siitä, mitä pidetään huoneiston käyttämisenä. Asiaa selkeytettiin uudistuksen yhteydessä: huoneiston käyttämisenä ei pidetä sitä, että konkurssipesä yksinomaan jättää huoneistoon velalliselle kuuluvaa omaisuutta. Lakeja täsmennettiin myös sen osalta, että vuokranantajalle omaisuuden poistamisesta ja huoneiston siivoamisesta aiheutuneet kustannukset ovat konkurssisaatavia.

Pesänhoitajan on ilmoitettava vuokranantajalle, kun konkurssipesä ei enää käytä vuokra-aluetta, jonka jälkeen vuokranantaja voi vuokrata asuinhuoneiston, liikehuoneiston tai maa-alueen ja tarvittaessa ryhtyä vuokra-alueen puhdistamista koskeviin toimiin. Pesänhoitajan ilmoituksen jälkeen vuokranantajan ei siis tarvitse hakea häätöä, vaan hän saa siivota huoneiston ja puhdistaa vuokra-alueen sekä vuokrata sen uudelleen.

Ympäristövastuut konkurssissa

Lakiin esitettiin lisättäväksi myös uusi 16 a luku konkurssipesän julkisoikeudellista ympäristövastuuta koskevista säännöksistä. Luvussa oli tarkoitus täsmentää, miltä osin konkurssipesä vastaa velallisen toiminnassa syntyneestä ympäristön pilaantumisesta ja jätteistä.

Perustuslakivaliokunta katsoi, että konkurssipesän julkisoikeudellisten ympäristövastuiden selventäminen on sinänsä epäselvän oikeustilan vuoksi tärkeää. Valiokunta kuitenkin totesi, että esityksessä ei ole otettu riittävästi huomioon omaisuudensuojaa ja ympäristöperusoikeuden tasapainottamistarvetta. Lakiehdotuksen saattaminen perustuslainmukaiseksi katsottiin edellyttävän varsin laajaa jatkovalmistelua. Hallituksen esitykseen sisältynyt 16 a luku poistettiin ja laki hyväksyttiin muutettuna.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.