Saatavatuomiot ja häädöt haetaan sähköisen asioinnin kautta 1.9.2019 lukien

Saatavatuomiot ja häädöt haetaan sähköisen asioinnin kautta 1.9.2019 lukien

Julkaistu: 18.06.2019

Summaariset riita-asiat keskitetään vuoden 2019 syyskuun alusta yhdeksään käräjäoikeuteen. Samassa yhteydessä sähköinen asiointi tulee summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille.

Summaarisia asioita ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä (esim. taloyhtiön vuokrasaatavat sekä vastikesaatavat ja käyttökorvaukset). Lisäksi summaarisiin asioihin kuuluvat lähtökohtaisesti mm. perushäädöt. Summaarinen riita-asia voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppean haastehakemuksen käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen.

Tällä hetkellä summaarisia asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa. Summaaristen asioiden käsittely keskitetään syyskuun 2019 alusta alkaen Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin.

Sähköinen asiointi pakolliseksi taloyhtiöille

Sähköinen asiointi tulee syyskuun alusta 2019 lukien summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille. Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta.

Haastehakemus toimitetaan jatkossa käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua tai tietojärjestelmäyhteyttä (Santra). Sähköinen asiointipalvelu soveltuu paitsi yksityishenkilöiden myös yritysten ja yhteisöjen, kuten pienempien perintätoimistojen, kuntien ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöön. Santra-järjestelmä soveltuu paljon haastehakemuksia tekeville yrityksille ja yhteisöille, kuten suurille perintätoimistoille, valtiolle tai kunnille.

Sähköiseen haastehakemukseen tulee täyttää sekä tuomioistuintunnus että vastaajan kuntatieto. Haastehakemus välitetään tietojärjestelmässä oikeaan käräjäoikeuteen kuntatiedon perusteella. Kantajan velvollisuus on selvittää vastaajan ajantasaiset yhteystiedot. Mikäli tämä ei onnistu, kuntatiedon voi merkitä esim. väestötietojärjestelmään merkityn viimeisimmän kotipaikan perusteella. Jos ko. tieto puuttuu, hakemus tulee vireille käräjäoikeuteen, jonka tuomioistuintunnuksen hakija on antanut haastehakemuksessa.

Sähköisessä asiointipalvelussa tehty haastehakemus tulee vireille, kun se on saapunut käräjäoikeuteen. Sähköiseen asiointiin liittyy paljon hyötyjä. Asian etenemistä voi seurata palvelussa. Tieto tuomion antamisesta tulee sähköpostiin, ja tuomio on saatavissa sähköisesti. Asia voidaan myös siirtää ulosottoon sähköisessä asiointipalvelussa.

Sähköisesti toimitetun haastehakemuksen oikeudenkäyntimaksu on myös alempi kuin paperisena tai sähköpostin liitetiedostona toimitetun. Paperimuotoisena, oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tuomio annetaan haastehakemuksen palvelussa vireille panneelle kantajalle vain, jos sitä erikseen pyydetään.

Poikkeus 1.9.2019 voimaan tulevasta sähköisen asioinnin pakollisuudesta

Jos haastehakemusta ei voida poikkeustilanteessa laatia sähköisen asioinnin järjestelmissä, voidaan haastehakemus toimittaa paperisena tai sähköpostin liitetiedostona. Tällainen poikkeustilanne voi olla esim. pelkän häädön vaatiminen ilman saatava- tai oikeudenkäyntikuluvaatimusta. Päätöksen siitä, onko sähköinen asiointi pakollista tietyssä tapauksessa, tekee aina tuomioistuin.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.