Asunto-osakeyhtiön tilikauden muuttaminen

4.12.2023

Asunto-osakeyhtiön tilikaudesta on määrättävä joko yhtiön perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Tilikausi on usein kalenterivuosi. Tilikauden ei ole kuitenkaan pakko olla kalenterivuosi, ja yhtiö voi myös muuttaa tilikauttaan, jos se harkitaan tarkoituksenmukaiseksi.

Kirjanpitolain mukaan tilikausi on 12 kuukautta. Toimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa taikka tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa tilikausi saa kuitenkin olla tätä lyhyempi tai pitempi, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Kun tilikautta muutetaan, ensimmäinen muutoksen jälkeinen tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta. Tilikauden muutoksesta ja poikkeavasta tilikaudesta päättää asunto-osakeyhtiössä yhtiökokous.

Jos asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on määräys tilikaudesta, on tilikautta muutettaessa muutettava myös yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään tällöin yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistöllä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty tiukempaa päätöksentekoedellytystä. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä tilikaudesta, yhtiökokous päättää tilikauden muutoksesta ja poikkeavasta tilikaudesta enemmistöpäätöksellä.

Kun yhtiökokouksessa päätetään tilikauden muutoksesta ja poikkeavasta tilikaudesta, on yhtiökokouksessa päätettävä myös hallituksen valinnasta. Jos yhtiössä on tilintarkastaja, päätetään myös tilintarkastajan valinnasta poikkeavalle tilikaudelle. Jos tilikauden muutoksesta ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa, on niistä tarkoituksenmukaista päättää ennen muita varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita. Tilikauden muutos, yhtiöjärjestyksen muutos ja hallituksen sekä tilintarkastajan valinnat on rekisteröitävä kaupparekisteriin eli Patentti- ja rekisterihallitukselle.

 Minna Anttila

Minna Anttila

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakimies.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.