× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Asunto-osakeyhtiölakia osittaisuudistetaan

28.5.2024

Vuonna 2010 voimaan tullutta asunto-osakeyhtiölakia on ehditty muuttaa jo useasti. Muutokset ovat liittyneet mm. purkavaan uusrakentamiseen, huoneistotietojärjestelmäuudistukseen sekä etäyhtiökokoussääntelyyn. Näiden täsmämuutosten lisäksi lain toimivuutta on tarkasteltu laajemmin muutamia vuosia sitten. Laajempaan osittaisuudistukseen oikeusministeriö onkin asettanut tammikuussa työryhmän, joka tulee antamaan ehdotuksensa asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamisesta toukokuussa 2025. Edustan Kiinteistöliittoa ja asunto-osakeyhtiöiden näkökulmaa työryhmässä.

Ensi vaiheessa työryhmän tuli valmistella välimietintö hallintaanoton tiedoksiantosääntelyn muutoksista. Tähän mietintöön pohjautuva hallituksen esitys asunto-osakeyhtiölain 8 luvun muuttamisesta on tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävänä. Lakimuutos parantaa toteutuessaan merkittäväksi taloyhtiöiden mahdollisuuksia hallintaanottoon tilanteissa, joissa osakas oleilee ulkomailla ja rajat ylittävään tiedoksiantomenettelyyn on ryhdyttävä.

Työ asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi jatkuu. Työryhmän tarkempi työskentely on toistaiseksi luottamuksellista. Osviittaa ajantasaistamisen todennäköisestä sisällöstä voidaan kuitenkin hakea pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmasta ja työryhmän asettamispäätöksestä. Kirjausten perusteella tavoitteena on mm. helpottaa häiriötilanteisiin puuttumista ja asuntojen hallintaanottoa, taloyhtiöiden hallittua alasajoa ja sähköautojen latausmahdollisuuksien asentamista taloyhtiöihin. Myös lyhytaikaista vuokrausta on tarkoitus säännellä. Lähtökohtana on toiminnan edellytysten varmistaminen ja samalla aiheutuviin ongelmiin puuttuminen.  

Kiinteistöliiton näkökulmasta lain päivitystarpeet ovat julkisia kirjauksia laaja-alaisempia. Nähdäksemme päivitykseen tulisi sisällyttää myös mm. seuraavat:

  1. Virheellisen vastikeperinnän oikaisu ja vanhentuminen
  2. Hyvityssääntelyn kehittäminen
  3. Isännöinnin lakisääteisten tehtävien tarkempien sääntelymahdollisuuksien selvittäminen
  4. Ammattimaiselle isännöinnille velvollisuus noudattaa hyvää isännöintitapaa lakisääteisenä velvoitteena
  5. Isännöitsijäntodistuksen tietosisällön kehittäminen
  6. Riittävät keinot tupakointiin puuttumiseksi
  7. Osakkaan vastuun laajentaminen mukavuusremonttina käynnistyneessä remontissa (pinnat)
  8. Puolisoiden ns. asemavaltuutuksen selventäminen
  9. Lunastusmenettelyn selkiyttäminen HTJ-ajassa sekä määräosan luovutuksen saattaminen lunastuksen piiriin
  10. Majoitustoimintaa / lyhytvuokrausta harjoittavan nykyistä laajempi vastuu vahingoista ja kustannuksista taloyhtiölle

Aika näyttää kuinka laajaa ja minkä sisältöistä osittaisuudistusta työryhmä päätyy esittämään. Selvää on kuitenkin se, että yli 90 000 asunto-osakeyhtiötä ja niissä asuvat yli 2,6 miljoonaa suomalaista ansaitsevat toimivan asunto-osakeyhtiölainsäädännön.

 Jenni Hupli

Jenni Hupli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.