...Ja tuli iso paha susi, joka otti huoneiston haltuun

21.12.2017

Viime aikoina on käyty mediassa erittäin aktiivista keskustelua hallintaanottomenettelyn käytöstä taloyhtiöissä. Kun tunnetila on kuumimmillaan, kannattaa ottaa askel taaksepäin ja arvioida tilannetta hieman etäämpää ja juridiikan kautta.

Hallintaanotto on taloyhtiön turvaksi säädetty oikeussuojakeino, jolla voidaan puuttua olennaisempiin häiriötilanteisiin. Menettelyssä yhtiökokous päättää enemmistöpäätöksellä ottaa huoneiston haltuunsa enintään kolmeksi vuodeksi ja tilittää osakkaalle saamaansa vuokratuloa, siltä osin kun yhtiöllä ei ole menettelyllä kuitattavia saatavia osakkaalta.

Tässä muutama tärkeä lisänäkökulma menettelystä:

1) Kyse on yhtiön ja sen osakkaiden turvaksi säädetystä menettelystä. Jos kriteerit menettelyn käyttämiselle täyttyvät, on yhtiön johdolla velvollisuus käynnistää hallintaanottomenettely.

2) Menettely on tarkoin laissa säädetty. Menettelyn käytöstä on varoitettava ja hallituksen varoitus antaa osakkaalle/asukkaalle mahdollisuuden oikaista menettelynsä. Samoin osakas/asukas voi saattaa oikeuden tutkittavaksi, onko hallintaanotto tapahtunut asianmukaisesti.

3) Vastikerästien kohdalla hallintaanottomenettelyyn kannattaa ryhtyä ripeästi. Hallituksen on paikallaan antaa varoitus hallintaanottomenettelystä jo 2-3 kuukauden vastikerästien perusteella. Kannattaa muistaa, että yhden rästi voi koitua muiden maksettavaksi, jollei hallintaanottoa käytetä.

4) Muiden hallintaanottomenettelyn perusteiden kohdalla (kuten esimerkiksi häiritsevä elämä, huoneiston huono hoito, järjestysmääräysten rikkominen), menettelyyn ryhtymiskynnystä kannattaa pitää korkealla. Hallintaanottomenettelyllä ei ole tarkoitus puuttua tavanomaisiin elämisen ja asumisen ääniin taikka vähäisiin rikkomuksiin. Taloyhtiön on välttämätöntä huolehtia siitä, että sillä on riitautuksen varalta riittävä näyttö häiriöistä.

Asunto-osakeyhtiömuotoinen asuminen on yhteisöasumista. Paras jengi toimii aina pelisääntöjen mukaisesti. Minä - Me - Yhteisöasujat!

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton päälakimies.

 Jenni Hupli

Jenni Hupli

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.