× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Osakas, huolehdi muutostyöstä ilmoittamisesta!

23.11.2020

Osakkaalla on laaja muutostyöoikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia niissä tiloissa, joihin hänellä on hallintaoikeus osakkeidensa perusteella. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on kuitenkin ilmoitettava etukäteen muutostyöstä kirjallisesti taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle, jos muutostyö voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan tilaan tai tällaisen tilan käyttämiseen. Kuitenkin välillä taloyhtiöissä havaitaan tilanteita, joissa osakas on tehnyt huoneistossa remonttia ilmoittamatta tästä yhtiölle. Miksi muutostyön oikea-aikainen ilmoittaminen kuitenkin kannattaa?

Ensinnäkin muutostyöstä ilmoittamisella on vaikutusta osakkaan vahingonkorvausvelvollisuuteen. Kun osakas ei ole ilmoittanut muutostyöstä, josta hänen lain mukaan tulisi ilmoittaa, on hän rikkonut asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Mikäli tästä ilmoittamatta jätetystä muutostyöstä aiheutuu vahinkoa yhtiölle, vahinko katsotaan lähtökohtaisesti aiheutetun huolimattomuudella ja osakas on vastuussa vahingosta. Välttääkseen vahingonkorvausvastuun tässä tilanteessa, tulisi osakkaan pystyä osoittaa menetelleen huolellisesti. Sen sijaan, jos osakas on toimittanut yhtiölle muutostyöilmoituksen asunto-osakeyhtiölain mukaisesti, vastaa osakas muutostyöstä aiheutetusta vahingosta ainoastaan tapauksessa, jossa hän on toiminut tahallisesti tai huolimattomasti.

Toiseksi muutostyöilmoituksella on merkitystä taloyhtiön muutostyön valvontaoikeuteen sekä kunnossapitovastuuseen. Vaikka kyse on osakasmuutostyöstä, vastaa yhtiö myös sellaisesta osakkaan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen, ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa siten kuin asunto-osakeyhtiölaissa säädetään. Asennuksen voidaan katsoa rinnastuvan yhtiön toteuttamaan toimenpiteeseen esimerkiksi silloin, kun se vastaa yhtiössä noudatettua perustasoa. Rinnastuminen ei voi kuitenkaan tulla kyseeseen tilanteessa, jossa osakas ei ole toimittanut yhtiölle muutostyöilmoitusta, eikä yhtiö ole voinut käyttää valvontaoikeuttaan.

Kolmanneksi muutostyöstä ilmoittamisella on vaikutusta myös hyvitykseen eli vastikealennukseen. Sikäli, kun yhtiössä aiotaan toteuttaa kaikkia huoneistoja koskeva remontti, jollaisen yksittäinen osakas on jo omassa huoneistossaan teettänyt, ja tämä työ vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia, osakas voi olla oikeutettu hyvitykseen. Mikäli osakas ei ole kuitenkaan huolehtinut muutostyön kirjallisesta ilmoittamisesta, heikkenevät osakkaan mahdollisuudet saada hyvitystä.

Lisätietoja ja vinkkejä osakkaan muutostyöoikeudesta ja muutostyöilmoituksesta, kuulet Kiinteistöliiton Taloyhtiökupla podcastista!

Podcastin löydät SpotifystaItunesista sekä Google Podcasteista

 

 

 

 Tiina Räsänen

Tiina Räsänen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.