Osakekirjat pian historiaa?

18.9.2018

Eduskunta sai perjantaina (14.9.2018) käsiteltäväkseen hallituksen esityksen huoneistotietojärjestelmää koskevaksi laiksi. Tavoiteaikataulun mukaisesti laki tulee voimaan jo vuoden 2019 alusta. Ideana on, että uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan ensi vuoden alusta lukien sähköisesti, eikä niille enää paineta osakekirjoja. Paperinen osakekirja korvataan Maanmittauslaitoksen ylläpitämään osakehuoneistorekisteriin tehtävällä sähköisellä omistajamerkinnällä. Vanhoissa yhtiöissä osakekirjoista luovutaan vaiheittain.

Vaiheittaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että ensin vanhan yhtiön tulee siirtää osakeluettelon ylläpito Maanmittauslaitokselle. Kaikki olemassa olevat asunto-osakeyhtiöt ovat tässä tarkoitettuja vanhoja yhtiöitä. Sen jälkeen, kun vanha yhtiö on 1.5.2019 – 31.12.2022 siirtänyt osakeluettelon ylläpidon MML:lle, tapahtuu osakekirjoista luopuminen osakeryhmittäin aina osakekaupan ja osakkeiden uuden panttauksen yhteydessä. Osakeluettelon ylläpidon siirron jälkeen osakas voi halutessaan vapaaehtoisesti muutoinkin luopua osakekirjasta. Osakekirja on toimitettava Maanmittauslaitokselle, joka mitätöi osakekirjan ennen osakkaan kirjaamista osakehuoneistorekisteriin.

Osakekirjoista luopuminen on monella tapaa hyödyllistä. Asuntokauppa helpottuu, osakekirjojen säilytyksestä ei synny enää kuluja, osakekirja ei voi enää joutua hukkaan, eikä hävinnyttä osakekirjaa tarvitse kuolettaa käräjäoikeudessa. Hyötyjen syntyminen edellyttää kuitenkin, että osakeluettelon ylläpidon siirto on yhtiön osalta tehty ja kyseinen osakekirja on sen jälkeen mitätöity ja korvattu sähköisellä omistajamerkinnällä.

Hallituksen esityksessä ei ole esitetty osakekirjoista luopumiselle varsinaista takarajaa. Todellisuudessa tehokkaana takarajana toiminee osakkaan halu säilyttää päätäntävalta yhtiössä. Esityksen mukaan, jos osakas ei ole hakenut sähköistä omistajakirjausta viimeistään 10 vuoden kuluttua osakeluettelon ylläpidon siirrosta, hänen on sitä haettava, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen.

 Virpi Hienonen

Virpi Hienonen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.