Näin päätät yhtiöjärjestysmuutoksesta onnistuneesti

30.9.2019

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään aina yhtiökokouksessa. Muutoksen pääasiallinen sisältö on lain mukaan mainittava kokouskutsussa. On suositeltavaa liittää ehdotetut yhtiöjärjestysmääräykset sellaisinaan kokouskutsuun.

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään pääsääntöisesti 2/3 määräenemmistöpäätöksellä, mikä tarkoittaa sitä, että muutosta kannattaa 2/3 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiöjärjestysmuutos voi edellyttää lisäksi tiettyjen tai kaikkien osakkaiden suostumuksen. Jos osakkeenomistaja on hyväksynyt päätöksen yhtiökokouksessa, hänen katsotaan suostuneen siihen. Osakkeenomistaja voi suostua päätökseen myös ennen yhtiökokousta tai sen jälkeen.

Yhtiöjärjestysmuutos edellyttää osakkaan suostumusta esimerkiksi silloin, jos vastikemääräystä muutetaan niin, että osakkaan maksuvelvollisuus kasvaa. Osakkeenomistajan suostumusta ei kuitenkaan tarvita, kun vastikeperustetta muutetaan siten, että vastikkeen perusteeksi otetaan muun perusteen tilalle luotettavasti mitattavissa tai arvioitavissa oleva hyödykkeen todellinen kulutus (esim. henkilölukumäärään perustuva vesimaksu tai huoneistojen lukumäärään perustuva laajakaistamaksu). Tällöin päätös voidaan siis tehdä 2/3 määräenemmistöllä. Jos vesimaksun perusteeksi otetaan mitattu kulutus, on tästä lain mukaan mahdollista päättää yhtiökokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä.

Yhtiöjärjestyksen muutos voimaan rekisteröinnistä

Yhtiökokouksen päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on asunto-osakeyhtiölain mukaan viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Muutettua yhtiöjärjestystä noudatetaan vasta sen rekisteröinnistä alkaen.

Yhtiöjärjestyksen muutosilmoituksen voi tehdä PRH:n lomakkeilla postitse tai sähköisesti. Muutosilmoitukseen on liitettävä yhtiökokouksen pöytäkirja tai pöytäkirjan ote, johon on kirjattu päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Mikäli yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää jonkin osakkaan suostumuksen muutokseen, on tarvittavien suostumusten saaminen osoitettava PRH:lle. Tämä voidaan tehdä hallituksen jäsenen tai isännöitsijän kirjoittamalla vapaamuotoisella todistuksella, jonka mukaan lain vaatimat suostumukset yhtiöjärjestyksen muuttamiselle on saatu.

Kirjoittanut Kiinteistöliiton lakimiehet: Pauliina Haapsaari, Tapio Haltia ja Laura Lithenius

Yhtiöjärjestysasiat ovat esillä myös 2.-3.10.2019 Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä, maksuttomilla Kiinteistömessuilla. Kiinteistöliiton lakimiehet luennoivat siellä yhtiöjärjestykseen liittyvistä asioista 3.10. klo 9.30 alkaen. Luentojen teemoina ovat Yhtiöjärjestys – yhtiön sisäinen laki, Yhtiöjärjestysmuutoksen läpivienti ja Vinkkejä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.  

 Pauliina Haapsaari, Tapio Haltia ja Laura Lithenius

Pauliina Haapsaari, Tapio Haltia ja Laura Lithenius

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.