Reklamoinnista

13.5.2016

Asunto-osakeyhtiöt tilaavat tällä hetkellä enemmän korjausrakennusurakoita kuin ikinä aiemmin. Kiinteistöliiton tekemän korjausrakentamisbarometrin mukaan runsaalla puolella taloyhtiöistä on kuluvana vuonna suunnittelussa tai toteutuksessa korjausrakentamishanke. Aina urakka ei kuitenkaan suju sovitusti, jolloin tilaajan tulee muistaa reklamoida urakoitsijaa.

Reklamaatiolla tarkoitetaan velkojan ilmoitusta velalliselle siitä, että tämän suoritus ei joiltain osin vastaa sovittua. Reklamaation tekeminen on yksi sopimusoikeuden yleisen opin lojaliteettiperiaatteen ilmenemisen muodoista, kun toiselle osapuolelle saatetaan tietoon tämän suorituksessa havaitut virheet. Sopimusosapuolella on paitsi oikeus, myös velvollisuus reklamoida havaitsemistaan virheistä.

Oikeus reklamoida turvaa virheestä haittaa kokevan oikeuden korjaukseen tai korvaukseen, velvollisuus reklamoida taas takaa virheen tehneelle oikeuden saada tieto oman suorituksensa virheestä ja antaa mahdollisuuden korjata tämä. Reklamaatiossa tulee ilmoittaa, mitä väitetty virheellisyys koskee ja kuinka virhe ilmenee. Lisäksi reklamaatiossa tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa virheeseen perustuvat vaatimukset. Näitä vaatimuksia on kuitenkin mahdollista vielä myöhemmin tarkentaa. Myöhemmän todistelun vuoksi reklamointi on myös syytä tehdä kirjallisesti.

Reklamaation tekemiselle ei ole nimenomaisia aikamääreitä, mutta reklamaatio on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta. Kohtuullinen reklamaatioaika on joustava, tapauskohtaisesti arvioitava aikamääre. Yleisenä toimintaohjeena voidaan kuitenkin pitää sitä, että reklamaatiota ei tule viivyttää. Viivyttäminen voi johtaa puhevallan menettämiseen virheen osalta tai vahingon osakorvausvelvollisuuteen niiltä osin, kun reklamaation aiheeton viivyttäminen on pahentanut virhettä.

 Joachim Lindholm

Joachim Lindholm

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.