Talkootarjoilut

25.9.2015

Syksy on saapunut ja on aika laittaa taloyhtiön pihamaa talvehtimiskuntoon. Syksyn selvä merkki onkin syystalkoot. Syystalkoisiin on tapana hankkia haravointipalkkioksi vatsantäytettä, kiinteää ja ehkäpä nestettäkin. Kuinka asunto-osakeyhtiölaki suhtautuu talkootarjoiluun? Kuka tarjoilut saa hankkia? Täytyykö tarjoilut kilpailuttaa?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallitus ei saa yksin tehdä epätavallisia tai laajakantoisia taikka olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen tai osakkeenomistajan velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta/käyttökorvauksia vaikuttavia päätöksiä vaan tämän kaltaiset asiat on vietävä yhtiökokouksen päätettäviksi. Kysymys siitä, voiko hallitus taloyhtiön varoin hankkia talkootarjoiluja, on juridisesti siten kinkkinen, ettei asunto-osakeyhtiölaki siihen suoraan vastaa.

Hallitus on päätöksiä tehdessään sidottu yhtiökokouksen päätöksiin, linjauksiin ja valtuutuksiin. Jollei nimenomaista yhtiökokouspäätöstä talkootarjoiluja varten varattavasta euromäärästä ole, kannattaa hallituksen varautua perustelemaan tarjoilujen määrä yhtiökokouksessa. Ilman etupainotteista yhtiökokouspäätöstä on talkootarjoiluiden määrässä syytä pysyä kohtuudessa.

Hallitus voi päättää keskuudestaan talkootarjoilut hankkivan henkilön. Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Talkootarjoilujen hankintapaikka tuleekin voida perustella yhtiön edun mukaan valituksi. Talkootarjoilut tyypillisesti ovat rahallisesti pienimuotoisia, joten kirjoittajan näkemyksen mukaan talkootarjoilut hankkivan tahon ei tarvitse yhtiön edun nimissä varsinaisesti kilpailuttaa vaikkapa talkoomakkaroita.

 Salla Sofia Vartiainen

Salla Sofia Vartiainen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.