Väärin perityn vastikkeen palautus

24.3.2016

Asunto-osakeyhtiölain 3 luvussa säädetään osakkeenomistajan vastikkeenmaksuvelvollisuudesta. Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Mitä tehdä, jos vastikkeen perimisessä onkin tapahtunut laskuvirhe ja tilannetta tulisi lähteä oikomaan?

Mikäli yhtiö on perinyt osakkeenomistajilta yhtiövastiketta väärin perustein, yhtiön on oikaistava tilanne ja palautettava liikaa peritty vastike niille osakkaille, joilta on peritty liikaa vastiketta, sekä perittävä lisävastiketta niiltä osakkailta, joilta on peritty liian vähän vastiketta.

Mahdollisten palautustilanteiden ja lisävastikkeiden perimisen varalta asunto-osakeyhtiölaissa ei ole olemassa nimenomaisia menettelytapasäännöksiä. Kiinteistöliiton näkemyksen mukaan yhtiö voi periä lisävastiketta vain perimishetken osakkeenomistajalta ja palauttaa liikaa maksettua vastiketta vain maksuhetkellä osakkeenomistajana olevalle taholle.

Vastikkeiden palautus tilanteissa on huomiota kiinnitettävä myös vanhentumislakiin (728/2003). Sen mukaan velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua sen syntymisestä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Liikaa maksetun vastikkeen osalta kyse on perusteettoman edun palautuksesta. Näissä tilanteissa vanhentuminen alkaa siitä, kun palautukseen oikeutettu on saanut tietää palautuksen perusteena olevasta tapahtumasta ja perusteettoman edun saajasta. Joka tapauksessa velka vanhenee, kun on kulunut kymmenen vuotta sopimusrikkomuksesta taikka vahinkoon johtaneesta tai edun palautuksen perustana olevasta tapahtumasta, ellei vanhentumista ole katkaistu.

Mikäli osakas on siis erehdyksissä maksanut liikaa vastiketta eikä vanhentumista ole tapahtunut, on yhtiön palautettava liikasuoritus. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole palautusvelvollisuutta, mikäli voidaan katsoa, että osakkeenomistajat ovat hyväksyneet yhtiöjärjestykseen perustumattomat maksut tai että heidän olisi ainakin pitänyt huomata vastikemaksujen virheellisyys ja näin ollen he olisivat maksaneet tietoisesti korkeampaa vastiketta yhtiölle.

 Maria Kulomäki

Maria Kulomäki

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.