Vastikkeen alentaminen huoneiston käytön estymisen takia

24.2.2023

Tietyissä tilanteissa osakkeenomistajan asuinhuoneiston käyttö saattaa estyä yllättävän vahinkotapahtuman, kuten esimerkiksi vesivuodon tai tulipalon seurauksena. Tällöin osakkeenomistajan on yleensä järjestettävä asumisensa sijaisosoitteessa mahdollisten korjaustöiden keston ajaksi. Osakkaan vastikemaksuvelvollisuus korjattavan huoneiston osalta ei katkea huoneiston käytön estymisen ajaksi, vaan osakkaan tulee suorittaa vastikemaksunsa normaalisti niiden erääntyessä maksettavaksi laskun eräpäivän mukaan. Osakkeenomistajan vastikkeenmaksuvelvoite perustuu osakkaan asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukseen, ja siten osakkaan vastikkeenmaksu ei ole korvausta asuinhuoneiston käyttämisestä, vaan yhtiö kattaa vastiketuloilla tilikauden aikana syntyvät menonsa.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus saada alennusta yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden osalta, jos tämän huoneiston käyttäminen käyttötarkoituksen mukaisesti estyy. Vastikkeen alennuksen määrä perustuu yhtiön huoneiston käytön estymisen takia säästyviin käyttö- ja kunnossapitokuluihin. Käytännössä tällä tarkoitetaan vesimaksua.

Vastikkeen alentaminen huoneiston käytön estymisen takia on poikkeuksellista, ja osakkaalla ei ole oikeutta siihen vedoten kieltäytyä vastikkeenmaksusta tai vaatia yhtiötä muuten korvaamaan sijaisasumisen kustannuksia. Jos yhtiö on laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuutensa tai aiheuttanut tuottamuksellisesti asuinhuoneiston käytön estymiseen johtaneen vahinkoseuraamuksen, voi osakas vaatia yhtiöltä vahingonkorvausta. Pääsääntöisesti osakkeenomistaja voi hakea asuinhuoneistonsa käytön estymisen tilanteessa korvausta sijaisasumisen kustannuksista kotivakuutuksensa kautta. Sijaisasumisen kustannuksien korvauskäytännöt riippuvat vakuutussopimuksen sisällöstä, ja osakkaan on syytä perehtyä huolellisesti siihen, mitä kotivakuutus kattaa.

 Tuomas Leino

Tuomas Leino

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.