Vastikkeettomien saantojen ilmoittaminen

21.12.2015

Tämän kuun aikana Verohallinto postittaa viimeistä kertaa asunto-osakeyhtiöille ja keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille esitäytetyt 102-lomakkeet yhtiön osakkeenomistajista. Jos lomakkeen tiedoissa on korjattavaa, yhtiön tulee ilmoittaa muutokset (vastikkeettomien saantojen osalta) 1.2.2016 mennessä. Lomake palautetaan yhtiön kotikunnan verotoimistoon. Vuoden alusta lukien siirrytään lähes reaaliaikaiseen ilmoittamiseen, kun ilmoitus vuoden 2016 puolella osakeluetteloon merkittävistä uusista omistajista tulee tehdä Verohallinnolle "aina" jo luettelomerkinnän tekemistä seuraavan kuun loppuun mennessä.

Aina-sana sitaateissa siksi, että ilmoitusmenettelyä helpotetaan, eikä valtaosaa osakesiirroista tarvitse enää ilmoittaa Verohallinnolle missään vaiheessa. Riittää, että ilmoitetaan vain vastikkeettomat saannot. Vastikkeellisiin saantoihin (tyypillisimpänä esimerkkinä kauppa) perustuvat osakesiirrot, saadaan siis jättää kokonaan ilmoittamatta. Muutos koskee myös jo vuoden 2015 osalta tehtävää ilmoitusta: Jos taloyhtiössä ei ole tapahtunut vastikkeettomia saantoja vuonna 2015, esitäytettyä lomaketta ei tarvitse palauttaa. Ilmoitusvelvollisuus koskeekin jatkossa lähinnä vain tilanteita, joissa osakeluettelomerkintä on tehty osituksen, perinnönjaon, testamentin tai lahjan perusteella.

Ihan aina ei ole selvää, onko saanto osituksen tai perinnönjaon osalta vastikkeeton. Jos jaossa on käytetty ulkopuolisia varoja, saanto ei ole vastikkeeton. Jos puoliso käyttää osituksessa pesän ulkopuolisia varoja saadakseen toisen puolison omaisuutta, hänen saantonsa on siltä osin vastikkeellinen. Vastaavasti jos perillinen käyttää perinnönjaossa pesän ulkopuolisia varoja maksaakseen toisille perillisille heidän osuutensa kuolinpesästä (johon kuuluu vain osakehuoneisto), osakkeiden saantoa pidetään tältä osin vastikkeellisena. Jos on epävarma siitä, onko saanto vastikkeeton vai tuleeko osakesiirrosta tehdä ilmoitus, asiaa voi tiedustella Verohallinnosta. Vaihtoehtoisesti - ainahan ilmoituksen voi epäselvässä tilanteessa kaiken varalta myös tehdä!

Ilmoitusmenettely helpottuu myös siten, että sähköinen verkkolomake osakesiirtojen ilmoittamista varten otetaan käyttöön. Verkkolomakkeen käytön toivotaan yleistyvän ja sen käyttöön kannustaakin mm. se, että kun osakesiirrot ilmoitetaan sähköisesti, saantoasiakirjojen kopioita ei tarvitse liittää ilmoitukseen. Jos ilmoitus tehdään paperilomakkeella, kopiot saantoasiakirjoista tulee edelleen liittää ilmoitukseen. Esitäytettyjä lomakkeita ei enää jatkossa toimiteta.

 Virpi Hienonen

Virpi Hienonen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.