× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Vastuullisesti uuteen vuoteen

21.12.2020

Koronan siivittämä vuosi 2020 on loppusuoralla. On aika hiljentyä jouluun ja vuodenvaihteeseen. Monessa kulunut vuosi on saanut aikaan syvällisempääkin merkityksen ja omien arvojen etsimistä. On otettu askelia kohti vastuullisempaa elämistä ja kuluttajavalintoja. Ajatusmaailma on avartunut tarkkailemaan asioita myös muiden kannalta. Yhteisöllisempää toimintaa odotetaan myös muilta.

Vastuullisuus on orastavaa arkea myös taloyhtiöiden maailmassa ja näyttäytyy esimerkiksi energiatehokkuutta parantavina korjaushankkeina, jätteiden määrän vähentämisessä ja lajittelussa, energian kulutuksen vähentämisessä sekä jakamistalouden ilmiöinä.

Taloyhtiön menoista valtaosa liittyy erilaisiin hankintoihin, joiden kohteena on tyypillisesti isännöinti-, kiinteistöhuolto-, siivous-, vakuutus- ja muut vastaavat palvelut korjausurakoista puhumattakaan. Näiden hankintojen asianmukainen kilpailutus sekä kilpailutusperiaatteiden ennakollinen määrittäminen ja noudattaminen on erittäin tärkeää. Yhtiökokouksen enemmistöpäätöksin vahvistama kiinteistöstrategia antaa osakkaillekin mahdollisuuden kannoittua hankintojen valintaperiaatteisiin. Hankintoja tehtäessä on hyvä pitää mielessä yhtiön johdon tärkein velvollisuus eli velvollisuus edistää taloyhtiön etua.

Verkostoissa ja yhteistyössä on voimaa. Parhaimmillaan verkostot tuovat taloyhtiöiden käyttöön laadukkaimmat palvelut ja suoritteet kustannustehokkaampaan hintaan. Vastuullisuus näyttäytyy verkostojen ja sidonnaisuuksien kohdalla avoimuutta ja läpinäkyvyyttä koskevana vaateena. Myös palvelujen välittämisestä mahdollisesti saatavat taloudelliset kannustimet on kerrottava avoimesti. Päätöksentekoa ei saa ohjata esimerkiksi taloudellinen hyöty itselle tai lähipiirille, jos se on ristiriidassa taloyhtiön edun kanssa.

Monella toimialalla on käytössä sidonnaisuusilmoitukset. Asunto-osakeyhtiölaki ei tässä ajassa sisällä yleistä säännöstä erilaisten sidonnaisuuksien ja lähipiiriliityntöjen ilmoittamisvelvoitteesta. Purkavan uusrakentamisen lakimuutoksen yhteydessä tällaista velvollisuutta hetkellisesti mallattiin myös asunto-osakeyhtiölain puolelle, mutta ehdotuksesta luovuttiin toistaiseksi. 

Mahdolliset eturistiriitatilanteet ratkaistaan edelleen esteellisyyssääntelyn avulla. Kiteyttäen voidaan todeta, että sääntely tarkoituksena estää osakasta tai hallituksen jäsentä osallistumasta päätöksentekoon, jos päätettävästä asiasta voi koitua esteelliselle yhtiön edun kanssa ristiriidassa olevaa olennaista hyötyä tai etua. Hallituksen jäsenen esteellisyys hallitustyössä menee vielä pidemmälle ja estää esteellistä hallituksen jäsentä edes osallistumista asian käsittelyyn. Nykyjärjestelmän puute on se, että etenkin hankintojen kohdalla esteellisyys on usein vain henkilön itsensä tiedossa ja sen vaikutukset jäävät oman toiminnan varaan.

 Viime aikoina lakineuvontaamme on kantautunut tietoa siitä, että jotkut isännöintiyritykset ovat pyytäneet hallituksen jäseniltä tietoa sidonnaisuuksista. Taloyhtiökentällä tarkastelun kohteena ovat perinteisesti olleet isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden sidonnaisuudet. Mielestäni sidonnaisuuksien molemmin puolinen tarkastelu on erittäin kannatettava ajatus. 

Hyvien käytänteiden jalkauttamisessa kentälle ei kannata odotella lakimuutosta. Kannustankin kaikissa taloyhtiöissä ottamaan käytänteeksi vapaaehtoisesti sidonnaisuuksien läpikäynnin niin isännöinnin kuin hallituksen jäsentenkin kohdalla.

Kohti taloyhtiöiden vastuullista ja hyvää hallinnointivuotta 2021!

 Jenni Hupli

Jenni Hupli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton päälakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.