Yhtiöjärjestys kuntoon – kysy neuvoa Kiinteistöliiton lakineuvonnasta

8.1.2020

Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys. Laki määrittää yhtiöjärjestyksen vähimmäissisällön. Usein yhtiöjärjestykset ovat kuitenkin sisällöltään huomattavasti kattavampia. Jotta yhtiöjärjestys vastaisi taloyhtiön ja osakkaiden tarpeita, kannattaa se pitää ajan tasalla. Aika ajoin on myös hyvä tarkastella mahdollisia muutostarpeita.

Usein yhtiöjärjestystä lähdetään muuttamaan yksittäisen määräyksen muutoksen takia, kun esimerkiksi vesimaksua tai kunnossapitovastuuta koskeva määräys halutaan lisätä yhtiöjärjestykseen. Yhtiössä voi olla käsillä myös jonkin uuden ajankohtaisen ja yhtiössä keskustelua herättäneen tilanteen aiheuttama muutostarve yhtiöjärjestykseen. Tällainen voi olla esimerkiksi tietoliikennevastikkeen, yhteisten tilojen käyttötarkoituksen muutos tai tupakointikiellon lisääminen. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen yhden määräyksen osalta aiheuttaa koko yhtiöjärjestyksen päivitystarpeen, jos yhtiön voimassa oleva yhtiöjärjestys on rekisteröity ennen uuden AOYL voimaantuloa (1.7.2010).

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään aina yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään pääsääntöisesti 2/3 määräenemmistöpäätöksellä, mikä tarkoittaa sitä, että muutosta kannattaa 2/3 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiöjärjestysmuutos voi edellyttää lisäksi tiettyjen tai kaikkien osakkaiden suostumuksen. Suostumus tarvitaan esimerkiksi osakkeenomistajan maksuvelvoitetta lisättäessä.

Yhtiöjärjestysmuutoksen valmistelussa on hyvä käyttää asiantuntija-apua jo hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta, jossa on tarkoitus muutoksesta päättää, jotta yhtiöjärjestyksen muutosluonnos saadaan kokouskutsun liitteeksi ja käsiteltyä yhtiökokouksessa onnistuneesti.

Käy läpi ainakin nämä ennen yhtiöjärjestyksen muutokseen ryhtymistä:

- Milloin nykyinen voimassa oleva yhtiöjärjestys on rekisteröity?

- Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään kokouskutsusta ja kutsuajoista?

- Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään vesimaksusta?

- Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään tilin- tai toiminnantarkastajista sekä niiden määrästä?

- Onko jotain ajankohtaista, mikä yhtiössä on tullut keskusteluun, kuten tupakointikielto tai sähköautot?

- Onko jokin määräys aiheuttanut tulkintaongelmia yhtiössä?

- Teemmekö muutosta, johon tarvitsemme suostumuksia?

- Tarvitsemmeko asiantuntija-apua?

Kiinteistöliiton lakimiehet antavat yhtiöjärjestykseen liittyvistä asioista neuvontaa. Teemme myös tarvittaessa toimeksiannosta yhtiöjärjestyksen päivityksiä ja muutoksia jäsentaloyhtiöille.

 Pauliina Haapsaari

Pauliina Haapsaari

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.