Taloyhtiön lämmitysratkaisut sekä sisäilma ja ilmanvaihto - katsaus isännöitsijöille

09.10.2018 klo 14.00 Suomalainen Klubi

Taloyhtiön lämmitysratkaisut sekä sisäilma ja ilmanvaihto - koulutustilaisuus
ti 9.10.2018 klo 14-16
Suomalainen Klubi
Eteläranta 10, Pori

Ohjelmassa:
Taloyhtiöiden lämmitysratkaisuja
• Mitä asioita on otettava huomioon pohdittaessa lämmitysjärjestelmän uudistamista
• Millaisia vaihtoehtoja on tarjolla ja kuinka edetä suunnitelmallisesti
• Eri ratkaisujen vaikutuksia, esimerkkeinä (valitaan kolme ao. vaihtoehdoista)
o Kaukolämpölaitteiden uusiminen
o Poistoilmalämpöpumppuratkaisu kerrostaloissa
o Maalämpö
o Lämmön talteenotto jätevedestä
o Ilma-vesi -lämpöpumput
Taloyhtiöt, sisäilmasto ja ilmanvaihto (2 h)
• Mikä se sisäilmasto on ja sen liittyminen energiatehokkuuteen
• Onko olemassa suosituksia, määräyksiä sisäilmastolle
o Esim. oikea sisäilman lämpötila, onko sitä?
• Kuinka usein ilman tulisi vaihtua asunnoissa
• Miksi oikein toimiva ilmanvaihto on tärkeä asia
• Tyypillinen lähtötilanne taloyhtiöissä ja kuinka selvittää se
o Tyypillisiä ongelmien aiheuttajia
o Pieniä arkisia huomioita ja työkaluja asiantuntijan voimin hyödynnettäväksi
• Kuinka parantaa ilmanvaihtoa
o Ilmanvaihdon toiminnasta huolehtiminen
o Viisi eritasoista ratkaisuvaihtoehtoa ilmanvaihdon pienistä korjauksista aina ilmanvaihdon uudistamiseen koneelliseksi tulo-poisto-ilmanvaihdoksi lämmöntalteenotolla

Luennoitsijana: johtava asiantuntija Petri Pylsy; Suomen Kiinteistöliitto ry.

 Haku