Hallitustyöskentelyn ABC

12.09.2018 17.00 Kokous- ja juhlahuoneisto Annabriitta

Hallitustyöskentelyn ABC

Luennolla käydään läpi:

▪ hallituksen toimintaa kronologisessa järjestyksessä mallikokousten avulla

▪ erilaisia hallitustyöskentelyn ongelmatilanteita ja annetaan vinkkejä tilanteista selviytymiseen

Asioiden käsittelytapa on osin ongelmalähtöinen ja edellyttää kuulijoiden aktiivista osallistumista. Kysymyksiä pohditaan lähtökohtaisesti pienissä ryhmissä, jonka jälkeen vastauksista keskustellaan yhdessä.

Ilmoittaudu tapahtumaan


Haku