Hallitustyöskentelyn ABC

12.09.2018 17.00 Kokous- ja juhlahuoneisto Annabriitta

Hallitustyöskentelyn ABC

Luennolla käydään läpi:

▪ hallituksen toimintaa kronologisessa järjestyksessä mallikokousten avulla

▪ erilaisia hallitustyöskentelyn ongelmatilanteita ja annetaan vinkkejä tilanteista selviytymiseen

Asioiden käsittelytapa on osin ongelmalähtöinen ja edellyttää kuulijoiden aktiivista osallistumista. Kysymyksiä pohditaan lähtökohtaisesti pienissä ryhmissä, jonka jälkeen vastauksista keskustellaan yhdessä.Haku