× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Asbesti osakkaan riesana

29.4.2016

Vuoden 2016 alusta voimaan tullut uusi asbestilaki (684/2015) ja sen nojalla annettu asetus (798/2015) puhuttavat taloyhtiöissä. Lakineuvontaan tulleissa puheluissa on noussut esiin epätietoisuus osakkaan velvollisuuksista hänen käynnistämän remontin yhteydessä. Velvollisuus asbestikartoituksen teettämiseen koskee yhtä lailla purkutöitä osakkaan remontissa kuin taloyhtiön hankkeessakin. Ero piilee kustannusten kohdentumisessa: kuten oma-aloitteisen remontin kustannuksista muutoinkin, vastaa osakas myös asbestikartoituksesta sekä mahdollisesta altistumisalueen puhtauden varmistamisesta koituvista kustannuksista.

Asbestiasetuksessa on asetettu rakennuttajalle tai muulle, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, velvollisuus huolehtia asbestikartoituksen tekemisestä. Osakasremontin osalta tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että osakkaan on huolehdittava kartoituksen suorittamisesta. Kartoitus on käytännössä tehtävä, kun puretaan ennen vuotta 1994 valmistunutta rakennusta tai sen osaa. Näin sen vuoksi, että vasta tuolloin astui voimaan asbestin kertakaikkinen käyttökielto rakennusaineissa.

Kartoituksessa paikallistetaan mahdollinen asbesti, selvitetään asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä sekä selvitetään niiden pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Kartoittajalta edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista. Kartoituksesta laaditaan asiakirja, joka luovutetaan tilaajalle, eli osakkaalle. Kartoituksen perusteella määritellään mahdollisen asbestipurun laajuus ja tarvittavat suojaustoimet.

Taloyhtiön kannattaa tiedottaa osakkaita asbestikartoitusvelvoitteesta, mutta viimeistään asia tulee huomioida osakkaiden kunnossapito- ja muutostyöilmoitusten yhteydessä. Yhtiön tulee edellyttää, että osakas suorittaa kartoituksen ja että kartoitusasiakirja esitetään yhtiölle. Mikäli kartoituksessa on havaittu asbestia, on edellytettävä purkutöiden teettämistä luvan saaneen yrityksen ja pätevien työntekijöiden toimesta. Nämä voidaan tarkistaa AVI:n ylläpitämästä rekisteristä. Jos asbestia joudutaan purkamaan, on työmaa eristettävä esimerkiksi riittävällä osastoinnilla. Purkutöiden päättyessä ja ennen osastoinnin purkua, työmaa siivotaan ja sen puhtaus varmistetaan ilmanäytteillä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Myös puhtauden varmistamisesta laaditaan asiakirja, joka luovutetaan tilaajalle. Taloyhtiö voi edellyttää asiakirjan esittämistä osana sen toteuttamaa valvontaa. Mikäli kyse on viranomaislupaa edellyttävästä rakennustyöstä, on asiakirja esitettävä viranomaiselle. Muutoin tilan käyttöönotto voi estyä.

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.