× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Asunto-osakeyhtiölaki – ikiliikkuja

5.7.2021

Oikeusministeriössä arvioidaan parasta aikaa asunto-osakeyhtiölain ajantasaisuutta ja toimivuutta. Palautetta asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista on kerätty ministeriön toimesta ja koottu peräti 60 asiakokonaisuutta koskevaksi arviomuistioksi. Arviointimuistion lausuntokierros päättyi alkuvuodesta, tarkempaa tulevista mahdollisista lakimuutoksista ja niiden aikataulusta odotellaan.

Vaikka muutostarpeita on pintautunut arvioinnissa esiin paljonkin, on huomioitava, että isossa kuvassa asunto-osakeyhtiölaki toimii kohtuuhyvin. Tarkennustarpeet liittyvät tiettyihin sääntelyllisiin katvealueisiin, muutamiin selkeisiin muutostarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin.

Lakimuutokset kulkevat käsi kädessä hallitusohjelmakirjausten kanssa. Laajamittaista, kerralla läpivietävää asunto-osakeyhtiölain päivitystä ei pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma sisällä. Sen sijaan hallitusohjelmasta löytyy jokunen kirjaus asunto-osakeyhtiöitä sivuavista tai koskevista lakimuutostavoitteista – näiden kirjausten toteuttamiseen liittyvien lakimuutosten voidaan ennakoida saavan tuulta alleen.

Tässä vaiheessa tiedämme jo, että digitalisaation edistämiseen tähtäävät lakimuutokset tulevat etenemään eturintamassa. Oikeusministeriö onkin jo käynnistänyt erillisen lainvalmisteluhankkeen mm. sen selvittämiseksi, voitaisiinko ja millä ehdoin asunto-osakeyhtiöissä sallia pelkästään virtuaalisesti pidettävä yhtiökokous. Työryhmän työskentelykausi päättyy jo lokakuussa.

Hallitusohjelmaa tarkastellen lainsäädäntötoimia voidaan ennakoida myös asunto-osuuskuntia koskevan sääntelyn osalta - etenkin, jos sääntelyä päädytään toteuttamaan asunto-osakeyhtiölakiin tehtävien vähäisten muutosten avulla kokonaan uuden ja erittäin laajamittaisen asunto-osuuskuntalain sijasta.

Lisäksi kiireisemmällä aikataululla voisi ennakoida esimerkiksi esteettömyyden parantamiseen liittyviä lakimuutoksia. Nämä voisivat koskea hissin jälkiasennussääntelyn tarkentamista. Osakkaan muutostyöoikeuden maltillinen lisääminen esteettömyyttä poistavien huoneiston ulkopuolisten muutostöiden avulla on saanut erilaisissa selvityshankkeissa laajalti kannatusta.

Prioriteettilistalta löytynee myös taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamista mahdollistavia lakimuutoksia. Sähköautojen latauspistepäätöksenteon jouhevoittaminen siivittäisi taloyhtiöitä nykysääntelyä paremmin latauspistehankkeiden läpivientiin. Energiatehokkuutta parantavien uudistusten päätöksenteon helpottamista muidenkin kuin latauspistehankkeiden osalta voidaan ennakoida.

Hallitusohjelmasta löytyy myös yleisempi tupakoinnin rajoittamiseen liittyvä kirjaus. Tupakkalain muutoksen lisäksi odotettavissa on muutoksia myös asunto-osakeyhtiölakiin. Arviomuistiossa onkin alustavia linjauksia tupakointikieltopäätöksenteon, osakkaan kunnossapitovastuun lisäämisen sekä hallintaanottoperusteiden tarkentamisen osalta.

Muutoksia on siis näköpiirissä. Niiden suunnan ja aikataulun tarkentumista odotellessa – nautitaan lämpimistä kesäpäivistä!

 Jenni Hupli

Jenni Hupli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton päälakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.