Demokratiasta ja asunto-osakeyhtiöistä

10.5.2019

Tuore eduskunta on aloittanut toimikautensa ja hallitusohjelmaneuvottelut ovat käynnissä. Myös europarlamenttivaalit häämöttävät nurkan takana. Eletään demokratian saralla orastavaa kevätvaihetta. On mielenkiintoista nähdä, millaisen hallituksen Suomi lopulta saa. Vielä suurempaa jännitystä aiheuttaa tulevan pääministerin hallitusohjelma. Tämä ohjelma nimittäin vaikuttaa väistämättä kaikkien meidän elämiseen ja asumiseen sekä tietysti myös asumisen jo entuudestaan korkeisiin kustannuksiin.

Demokratiastahan tässä on kyse. Hallintovallan edustajat valitaan demokraattisin vaalein kansan joukosta ja hallintovallan tehtävänä on toteuttaa kansan tahtoa. Tilaus on tehty - nyt odotellaan toimitusta.

Miten demokratia sitten näyttäytyy asunto-osakeyhtiöissä?  Monin tavoin, mutta tavallaan pienoiskoossa.

 • Asunto-osakeyhtiöissä ylin kansanvalta kuuluu osakkaille, jotka käyttävät äänivaltaansa yhtiökokouksessa.
 • Osakkaat, kuten myös kansalaiset ovat lähtökohtaisesti yhdenvertaisia.
 • Merkittävimmät asunto-osakeyhtiön päätökset (vastikkeet, hallitus, korjaushankkeet jne.) tehdään yhtiökokouksissa osakkaiden toimesta.
 • Päätöksistä äänestetään tarvittaessa – äänestyksen luottamuksellisuutta on mahdollisuus turvata yhtiökokouksessa suljetulla lippuäänestyksellä. 
 • Päätöksenteon peruslähtökohdan muodostaa enemmistöpäätöksenteko.
 • Yhtiön hallintoa hoitaa hallitus, joka on osakkaiden valitsema. Hallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ammattitaitoisen isännöinnin valinta.
 • Yhtiön sisäiset pelisäännöt eli yhtiöjärjestys ja järjestyssäännöt muutoksineen ovat myös yhtiökokouksessa päätettyjä. 
 • Yhtiön johto näkee toiminnassaan ison kuvan ja edistää rehdisti yhtiön etua – ei omaa etuaan.
 • Yhtiön hallinnointi ei ole salaseuratoimintaa. Yhtiön johto huomioi tiedottamisessa paitsi lakisääteiset velvoitteet, myös hyvän hallintotavan suositukset. Avoimuus luo luottamusta myös taloyhtiöissä.
 • Osakkaita osallistetaan aidosti päätöksentekoon toimimalla tavalla, joka tukee osakkaiden merkittävimpien oikeuksien käyttämistä. Esimerkiksi yhtiökokousaikataulu informoidaan osakkaille hyvissä ajoin ennen kutsun toimittamista osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi.
 • Asukkaiden osallistumisoikeus yhtiökokoukseen ja siellä puhevallan käyttöoikeus muistetaan yhtiöissä, joissa on vähintään 5 osakehuoneistoa. Tämä oikeus liittyy esim. järjestyssääntöjen vahvistamiseen tai sellaisiin kunnossapitopäätöksiin, jotka vaikuttavat olennaisesti asukkaan huoneiston käyttämiseen.
 • Sisällöllisesti tai muodollisesti virheellisiin päätöksiin on toki mahdollista hakea muutosta viime kädessä esim. moitekanne nostamalla.

Demokratiaan kuuluu olennaisena osana reilu mahdollisuus vaikuttaa päätösten sisältöön, mutta myös kyky ja halu sopeutua enemmistön tekemiin päätöksiin.

Suotuisia tuulia hallitusohjelmavalmisteluun Säätytalolle sekä demokratian toteuttamiseen niin Arkadianmäelle kuin taloyhtiöihinkin! Kaiken toiminnan ydin on vastuullisessa toiminnassa ja yhteistyössä. Tehkää hyvin!

 Jenni Hupli

Jenni Hupli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton päälakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.