Eriävä mielipide yhtiökokouksen pöytäkirjaan

21.10.2016

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin, mikä tarkoittaa, että taloyhtiön kannalta tärkeimmät päätökset tehdään nimenomaan yhtiökokouksessa. Koska päätökset, jotka tehdään yhtiökokouksessa voivat olla yhtiön kannalta tärkeitä ja voivat vaikuttaa laajastikin yhtiön toimintaan, saattavat päätöksenteon yhteydessä ne osakkaat, jotka vastustavat päätöstä, esittää pyynnön saada eriävä mielipide merkityksi pöytäkirjaan.

Yhtiökokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset sekä äänestysten tulokset. Lisäksi pöytäkirjaan on otettava ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun on allekirjoitettava pöytäkirja. Ääniluettelo otetaan tai liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

Laissa ei ole mainintaa eriävästä mielipiteestä, eikä osakkaalla ole ehdotonta oikeutta saada eriävää mielipidettä kirjattua pöytäkirjaan eikä oikeutta saada erillistä kirjallista mielipidettä kirjallisena pöytäkirjan liitteeksi. Eriävällä mielipiteellä on se merkitys, että osakkeenomistaja pystyy osoittamaan, ettei ole hyväksynyt tai tyytyväinen päätökseen. Mikäli asiat on äänestetty, pystyy osakas äänestyksen perusteella osoittamaan, ettei ole tyytyväinen päätökseen. Jos taas kokouksessa ainoastaan yksi osakas vastustaa päätöstä ja äänestystulos olisi ennen äänestystä selvää, voidaan toimia niin, että äänestyksen sijaan todetaan pöytäkirjassa osakkaan eriävä mielipide. Eriävä mielipide kirjataan siinä tapauksessa seuraavalla tavalla "Osakas Pynnönen jätti eriävän mielipiteen asiassa".

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton apulaispäälakimies.

  Kristel Pynnönen

Kristel Pynnönen

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.