Grillaaminen ja kaasugrillin säilyttämien taloyhtiössä

13.6.2016

Viime viikkojen aikana mediassa on käyty laajaa keskustelua siitä, onko grillaaminen taloyhtiössä sallittua parvekkeella tai takapihalla. Lisäksi kaasugrillin säilyttäminen on aiheuttanut pohdintaa. Näin alkukesästä onkin aiheellista kerrata grillaamiseen liittyvät säännöt.

Mikään laki ei kiellä grillaamista takapihalla tai parvekkeella, mutta grillaamista on saatettu kieltää taloyhtiön järjestyssäännöissä, milloin kieltoa pitää noudattaa. Järjestyssäännöillä turvataan nimensä mukaisesti taloyhtiön järjestystä ja pyritään luomaan asumiselle viihtyisät puitteet. Sääntöjen on kuitenkin oltava sellaisia, etteivät ne rajoita normaalia asumista. Näin ollen kohtuuttomia tai mielivaltaisia sääntöjä ei voida laatia tai ne jäävät vaille vaikutusta.

Grillauskiellossa on näin ollen ongelma: miten kiellon rikkomisesta voidaan rangaista? On erittäin epätodennäköistä, että tuomioistuin hyväksyisi huoneiston hallintaanoton sillä perusteella, että asukas paloturvallisuusmääräyksiä rikkomatta tai selkeää haittaa aiheuttamatta pelkästään grillaamalla rikkoisi järjestyssääntöjä. Sen vuoksi parvekegrillaamista koskevaa kieltoa ei kannatakaan ottaa niin yksioikoisesti ja ilman parempia perusteluja yhtiön järjestyssääntöihin.

Kieltämisen sijaan tulisikin kiinnittää huomiota siihen, ettei paloturvallisuus vaarannu tai ruuanlaitosta aiheudu selkeää haittaa tai häiriötä ympäristölle. Kerros- ja rivitaloissa on jo rakennuksen muodon, materiaalien ja sijainnin vuoksi huomattavia eroja, samoin on grilleissäkin, joten grillaajan on varmistettava paloturvallisuus tapauskohtaisesti. Mikäli grillaamiseen käytetään kaasugrilliä on asukkaan muistettava, että asunnossa saa säilyttää korkeintaan 25 kg nestekaasua. Säilytyksessä on myös otettava huomioon, että kaasua ei saa säilyttää kellari- eikä ullakkotiloissa. Koska kaasua myydään painesäiliössä, lämpötila ei saa ylittää 50c eikä säiliötä saa säilyttää aurinkoisessa paikassa.

Kun paloturvallisuudesta huolehditaan, taloyhtiössä voidaan säilyttää kesämieli ja ilman kieltojakin pyrkiä huomioimaan naapurit.

 Kristel Pynnönen

Kristel Pynnönen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton apulaispäälakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.