× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Hallituksesta eroaminen ja hallituksen täydentäminen

29.3.2018

AOYL:n mukaan taloyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitukseen on lain mukaan valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Mikäli hallituksessa on useita jäseniä, on sille lisäksi valittava puheenjohtaja. Mitä tapahtuu, mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden?

Hallitukseen valinta edellyttää valitun suostumusta. Hallituksen jäsen voi myös erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä. Ketään ei voida siis pakottaa toimimaan hallituksen jäsenenä. Eroamiselle ei tarvitse esittää myöskään perusteita.

Hallituksen jäsenen eroaminen tulee voimaan hallitukselle tehtävällä ilmoituksella. Jos hallituksessa on varajäsen, tulee tämä eronneen hallituksen jäsenen tilalle. Hallituksen jäsen voi myös ilmoittaa erostaan kaupparekisteriin. Hallituksen jäsenyyden päättyminen ei kuitenkaan riipu siitä, onko päättyminen merkitty kaupparekisteriin vai ei.

Hallituksen jäsenen eroilmoitukselle ei ole laissa asetettu erityisiä muotovaatimuksia, joten eroamista ei tarvitse välttämättä tehdä kirjallisesti. Suositeltavaa kuitenkin on ilmoittaa erosta todisteellisesti ja kirjallisesti.

Myös hallituksen puheenjohtajalla on oikeus milloin tahansa erota tehtävästään ilmoittamalla siitä valinnan suorittaneelle taholle. Hallituksen puheenjohtaja voi kuitenkin tällöin halutessaan jäädä edelleen hallitukseen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Täytyykö hallitusta täydentää?

Hallitus on lain mukaan päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jos yhtiöjärjestyksessä ei edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan hallitukseen valituista jäsenistä. Mikäli hallitus on edelleen päätösvaltainen jäljelle jääneiden varsinaisten jäsenten perusteella tai varajäsenellä täydennettynä, ei ylimääräistä yhtiökokousta tarvitse kutsua koolle hallituksen täydentämiseksi. Tällöin uuden hallituksen jäsenen valinta voidaan jättää seuraavaan yhtiökokoukseen. Jos hallitus ei eroamisen johdosta ole enää päätösvaltainen, on yhtiökokous kutsuttava koolle päättämään hallituksen täydentämisestä.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

 Pauliina Haapsaari

Pauliina Haapsaari

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.