Helpotusta ehdotetaan hallintaanoton tiedoksiantovelvoitteisiin

19.3.2024

Asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamista arvioiva työryhmä on antanut välimietinnön 15.3.2024. Välimietintö sisältää ehdotuksen asunto-osakeyhtiölain muuttamiseksi siten, että hallintaanottovaroitus ja yhtiökokouspäätös voitaisiin luonnoksen mukaan toimittaa julkaisemalla se virallisessa lehdessä ja toimittamalla tieto siitä osakehuoneistoon. Tällaista tiedoksiantotapaa ehdotetaan käytettäväksi, jos osakas, jonka osoite on yhtiön tiedossa, oleskelee muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, johon todisteellinen tiedoksianto ei ole mahdollista.

Lisäksi asunto-osakeyhtiölakiin ehdotetaan lisättäväksi säännöstä, jonka perusteella haaste hallintaanoton täytäntöönpanoasiassa (häätö) voitaisiin antaa tiedoksi oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla kuulutuksella. Myös tämä ehdotus koskisi luonnoksen mukaan muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa oleskelevaa osakasta, jonka osoite on yhtiön tiedossa, mutta todisteellinen tiedoksianto ko. maahan ei ole mahdollista.

Luonnoksessa esitetään muutosta myös hallintaanottopäätöksen tiedoksiantoaikaan, jos kyse on rajat ylittävästä tiedoksiannosta. Luonnoksen mukaan asunto-osakeyhtiölaissa säädettyä 60 päivän määräaikaa ei sovellettaisi yhtiökokouksen päätöksen tiedoksiantamiseen ulkomailla oleskelevalle osakkaalle, vuokralaiselle ja osakehuoneistossa asuvalle muulle käyttöoikeuden saaneelle. Päätöksen tiedoksiantamista olisi kuitenkin luonnoksen mukaan haettava 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Voimassa oleva asunto-osakeyhtiölaki ei käytännössä mahdollista hallintaanottomenettelyn käyttämistä tilanteessa, jossa vastikkeitaan laiminlyövä osakas asuu Venäjällä. Myös nykyinen 60 päivän määräaika yhtiökokouspäätöksen tiedoksiantamiselle on ylipäänsä osoittautunut aivan liian lyhyeksi kansainvälisissä tiedoksiantomenettelyissä.

Kiinteistöliitossa pidämme välttämättömänä korjata mm. näitä epäkohtia kiireisellä aikataululla. Tiedoksiantosääntelyn tarkemmalle kehittämiselle, kuten myös muulle asunto-osakeyhtiölain päivittämiselle on sijansa työryhmätyön jatkuessa aina 31.5.2025 saakka. Kiinteistöliitto osallistuu asunto-osakeyhtiölain päivittämiseen myös tässä työryhmässä.

 Jenni Hupli

Jenni Hupli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.