Kiireelliset korjaustoimet taloyhtiössä – riittääkö hallituksen tai isännöitsijän toimivalta?

17.3.2023

Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen sellaisiin toimiin, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia, jotka vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen ja jotka vaikuttavat olennaisesti yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuteen tai huoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Hallituksen toimivaltaan vaikuttavat myös yhtiön koko ja toiminnan laajuus. Toisinaan yhtiöissä pohditaan myös toimivaltaa kiireellisissä korjaustoimenpiteissä – täytyykö hallituksen aina kutsua yhtiökokous koolle päättämään asiasta?

Hallitus saa ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin, jos yhtiökokouksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Jos hallitus ryhtyy tällaisiin toimenpiteisiin, tulisi tehdyistä toimista ilmoittaa mahdollisimman pian osakkaille kirjallisesti. Hallitus voi myös halutessaan viedä päättämänsä asian yhtiökokouksen päätettäväksi jälkikäteen.

Kiireellisten korjaustoimien tarve voi liittyä esimerkiksi tilanteeseen, jossa äkillinen putkirikko aiheuttaa laajan vesivahingon yhtiön kellaritilassa. Hallitus voi tilata putken korjauksen ja tilan kuivatuksen ilman yhtiökokouksen päätöstä, vaikka normaalitilanteessa korjaus olisi kustannuksiltaan sellainen, että se vaatisi yhtiökokouksen päätöksen. Tällöin hallituksen tulisi ilmoittaa asiasta osakkaille kirjallisesti mahdollisimman pian tai vaihtoehtoisesti viedä asia jälkikäteen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Vastaavasti myös isännöitsijä voi ryhtyä kyseisiin toimenpiteisiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että toimet tehdään hallituksen valtuutuksen perusteella tai tilanteessa, jossa hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Tällöin hallitukselle tulisi antaa tieto tehdyistä toimista mahdollisimman pian.

 Minni Yli-Olli

Minni Yli-Olli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.