Liukkauden torjunta ja lumityöt taloyhtiössä

30.1.2024

Taloyhtiön vastuulla on turvallisuus hallitsemansa kiinteistön alueella. Näin ollen taloyhtiön tulee huolehtia mm. liukkauden torjunnasta eli jään ja lumen poistosta sekä hiekoituksesta. Taloyhtiön osakkaat ja asukkaat voivat halutessaan osallistua taloyhtiön piha-alueiden kunnossapitotoimiin talkootyön merkeissä, mutta osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Usein liukkauden torjunta ja lumityöt on ulkoistettu huoltoyhtiölle. Huoltosopimuksessa sovitaan esimerkiksi katolla olevan lumen tarkkailusta ja lumenpudotustoimenpiteistä sekä piha-alueen liukkauden torjunnasta ja lumen aurauksesta. Mikäli vahinko sattuu, taloyhtiö voi osoittaa toimineensa huolellisesti, kun sopimuksessa on yksilöity huollon vastuulle kuuluvat tehtävät. Vaikka talvikunnossapito on siirretty sopimuksella huoltoyhtiölle, vastuu mahdollisesta vahingoista on ensikädessä taloyhtiöllä. Taloyhtiö voi kuitenkin vaatia korvausta aiheutuneesta vahingosta huoltoyhtiöltä, jos se ei ole toiminut sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Huomattava on, että taloyhtiön tulee kuitenkin tarkkailla, että huoltoyhtiö toimii sopimusvelvoitteidensa mukaisesti.

Jos taloyhtiössä halutaan hoitaa piha-alueiden kunnossapito talkootöillä esim. hiekoittamiseen tai lumitöihin liittyen, tulee huomioida talkootöiden vapaaehtoisuus. Ketään ei voida lumitöihin pakottaa. Yhtiö ei voi myöskään määrätä ns. talkoomaksua tai eri suuruista vastiketta osakkaille, jotka talkootyöstä kieltäytyvät. Tehtävät ja vuorot talkootöihin osallistuvien kesken tulee määritellä selkeästi ja kirjallisesti. Taloyhtiön johdon tulee valvoa, että talkootöinä sovituksi tehdyt tehtävät tulevat tehdyiksi. Jos esimerkiksi talkootyönä hoidettavaksi sovittu hiekoitus jää osakkaalta tekemättä ja tästä syystä syntyy henkilövahinko, on taloyhtiö lähtökohtaisesti vastuussa vahingosta.

Huomionarvoista on myös, että taloyhtiö on vastuussa talkootöitä suorittavien henkilöiden turvallisuudesta. Taloyhtiön onkin suositeltavaa ottaa talkoovakuutus.

 Pauliina Haapsaari

Pauliina Haapsaari

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakimies.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.