Milloin hallituksen jäsen on esteellinen?

21.3.2019

Osakkaiden ja itse hallituksenkin keskuudessa voi herätä välillä kysymyksiä siitä, että milloin hallituksen jäsen ei voi osallistua tietyn asian käsittelyyn. Tällöin on kyse esteellisyydestä, mikä tarkoittaa sitä, että esteellinen hallituksen jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon, sillä se saattaa johtaa päätöksen pätemättömyyteen. Hallituksen jäsenellä ei esteellisyystilanteessa ole asiassa puhe-, eikä äänioikeutta.

Asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa. Sama koskee yhtiön ja kolmannen välisen sopimuksen tai oikeustoimen käsittelyä, jos hallituksen jäsenelle on odotettavissa siitä olennaista etua, joka on ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Hallituksen jäsenen ja yhtiön välisestä sopimuksesta on kyse esimerkiksi silloin, kun hallitus päättää hankkia saneerauspalveluita urakoitsijana toimivalta hallituksen jäseneltä.

Hallituksen jäsen ei myöskään saa osallistua asian käsittelyyn, joka koskee sellaista hänen hallinnassaan olevan osakehuoneiston uudistusta tai muuta kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa muiden osakkeenomistajien hallinnassa olevien osakehuoneistojen kunnossapidosta tai uudistamisesta. Hallituksen jäsen ei myöskään saa osallistua käsittelemään hänen osakehuoneistonsa hallintaanottoa koskevaa asiaa.

Esteellisyyttä koskeva säännös asunto-osakeyhtiölaissa on tyhjentävä, eli mikäli säännöksen edellytykset eivät täyty, ei hallituksen jäsen ole lain mukaan esteellinen, eikä kyseessä oleva päätös voi olla pätemätön esteellisyyden perusteella. Asia erikseen on se, että kokeeko osakkaat tai hallituksen jäsen itse, että käsillä olisi esteellisyystilanne, vaikka juridista esteellisyyttä ei ole. Mikäli hallituksen jäsen katsoo sen tarpeelliseksi, voi hän tällöin itse vetäytyä päätöksenteosta. Itsensä jääväämisellä, vaikka juridista esteellisyyttä ei olisi, ei ole erikseen sellaisia vaikutuksia, jotka johtaisivat esimerkiksi päätöksen pätemättömyyteen.

 Jaakko Lindfors

Jaakko Lindfors

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.