Osakkaan huolenpito- ja ilmoitusvelvollisuus

29.6.2022

Huolenpito- ja ilmoitusvelvollisuus ovat osakkaan keskeisimpiä velvollisuuksia. Erityisesti kesälomien aikaan on hyvä muistuttaa osakkaan huolenpitovelvoitteesta, sillä huoneisto voi jäädä kesällä tyhjäksi pidemmäksi aikaa. Myös osakkaan ilmoitusvelvollisuus on hyvä pitää mielessä, koska on kaikkien etu, että vahingot huomataan ajoissa.

Asunto-osakeyhtiölain mukaisen huolenpitovelvoitteen mukaan osakkaan on hoidettava huoneistoaan huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, etteivät yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat vaurioidu. Osakkaan on tavanomaisella tavalla seurattava asunnon kuntoa myös silloin, jos hän jättää asunnon tyhjilleen esimerkiksi kesäloman ajaksi.

Huolenpitovelvoitetta täydentää osakkaan ilmoitusvelvollisuus. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle sellaisesta osakehuoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos osakas havaitsee rikkoutuneen sähköpistorasian.

Mitä sitten tapahtuu, jos osakas laiminlyö velvoitteitaan? Mikäli osakas laiminlyö huolenpitovelvoitteensa tai ei ilmoita yhtiölle yhtiön vastuulle kuuluvasta kunnossapitotarpeesta, voi tästä seurata vahingonkorvausvastuu. Vahingonkorvausvastuu voi muodostua osakkaalle siltä osin, kun osakkaan laiminlyönti on aiheuttanut vahinkoa tai lisävahinkoa. Jos osakas esimerkiksi havaitsee vuotavan putken eikä ilmoita tästä yhtiölle, voi osakas olla vahingonkorvausvastuussa korjauskustannuksista yhtiölle siltä osin, kun pidemmän aikaa vuotanut putki aiheuttaa lisävahinkoa. Osakas ei ole kuitenkaan vastuussa koko vahingosta, vaan ainoastaan siitä lisävahingosta, joka on aiheutunut ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä.

 Minni Yli-Olli

Minni Yli-Olli

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.